Sygeplejerske: Kære minister, vis os nu den respekt, vi fortjener
Blog

Af Line Axelsen
Se alle blogindlæg

Om Line Axelsen

Jeg hedder Line Axelsen og er 26 år gammel. Jeg blev færdiguddannet sygeplejerske i januar 2016. Mit første job var på en akutafdeling, hvor jeg varetog funktioner i hhv. akutmodtagelsen, skadestuen og lægevagten. I dag arbejder jeg på ortopædkirurgisk afdeling. Ved siden af mit job fungerer jeg som kredsbestyrelsesmedlem i Dansk Sygepleje Råd, Kreds Midt. 

Jeg er forholdvis ny i sygeplejefaget, da jeg kun har været uddannet siden 2016. Der hører mange udfordringer med, når man er ny i et fag, og opstarten kan være hård. Særligt når man skal "stå på egne ben" og ikke længere er beskyttet af rollen som studerende. Dette har jeg selv mærket på egen krop. Efter bare 11 måneder som fuldtidsansat i faget, blev jeg nødt til at trække stikket pga. stress. Jeg er vendt tilbage på mit arbejde - nu på deltid.

I 2014 flyttede jeg til Thailand, hvor jeg tog en del af min kliniske uddannelse på Ramathibodi Hospital i Bangkok. Dette har givet mig et indblik i sundhedsvæsnet i et andet land, der kulturelt set ligger meget langt fra Danmark og de danske værdier.

Kære Ellen Trane Nørby

I tirsdags, den 26. september, kunne jeg på Politikens hjemmeside læse om det møde, du afholdte for 15 klinikchefer fra sygehuse fordelt på landets fem regioner. Et møde, der kommer efter en længere række af udtalelser fra flere af landets sundhedsansatte – særligt en stor gruppe klinikchefer på Rigshospitalet.

Udtalelser om, at sundhedsvæsnet nu er presset til det yderste. Et pres, der øger risikoen for fejl, forringer sikkerheden og ødelægger arbejdsmiljøet. Og vigtigst – fjerner tiden fra patienterne.

SELV OM DETTE MØDE, efter min mening, skulle have foregået for flere måneder siden, var det for mig alligevel en glædelig nyhed. Endelig var alvoren i sundhedsvæsnets situation ved at trænge ind på Christiansborg, tænkte jeg.

Men glæden varede kun kort – faktisk ikke engang til artiklen var læst færdig.

Omkring halvvejs står der:

”Ministeren og klinikcheferne var også enige om - som et flertal i Folketinget - at sygehusene i fremtiden ikke længere skal styres efter et krav om, at de hvert år skal blive to procent mere effektive. Og ministeren forsikrede, at der til juni, når der skal indgås aftale om regionernes økonomi for 2019, vil være en ny styringsmodel klar for sygehusene.”

Hvor bliver jeg dog allerede bare uendeligt træt. Dette viser jo endnu engang, at I ikke har forstået noget som helst. Ikke nok med, at produktivitetskravet ikke med sikkerhed afskaffes, men I mener simpelthen fortsat, at styringsmodeller og meningsløst bureaukrati er løsningen.

KAN I IKKE SE, at det jo netop er det, der ødelægger kvaliteten og velfærden på sygehusene? At det skaber mistillid til os som ansatte, når I finder det nødvendigt at fastlægge, hvordan vi skal passe vores arbejde – som om vi ikke selv kan finde ud af det.

Ifølge seneste undersøgelse fra Epinion omkring hvilke faggrupper, danskerne anser som mest troværdige, er der sket et fald i troværdigheden for læger og sygeplejersker. I 2016 lå sygeplejerskerne øverst på listen med 4,04 på en skala fra 1-5.

I år er tallet faldet til 3,98. Det samme gør sig gældende for lægerne, der gik fra 3,94 i 2016 til 3,89 i år.

Begge faggrupper ligger stadig i top 5, men det er i mine øjne et bevis på, at I med jeres stædighed omkring effektiviseringer og modeller, langsomt ødelægger tilliden til de ansatte i sundhedsvæsnet.

En god behandling er ikke noget, der kan måles og vejes. Den skabes gennem faglige kompetencer blandet med nærvær og gensidig tillid. Det er ikke noget, der kommer gennem jeres fine regneark og styringsmodeller. Vi har ikke brug for flere DJØF’ere og retningslinjer, men derimod bedre arbejdsvilkår og mere personale på gulvet. Det er trods alt os, der udfører opgaverne og passer patienterne. Og det er os, der ved, hvordan det gøres bedst.

DET ER DESVÆRRE OGSÅ OS, der skal agere skydeskive for frustrationer og offentlige klager, når tingene ikke kører på skinner – vel at mærke pga. jeres såkaldte effektiviseringer.
Især de offentlige klager om utilstrækkelig behandling er noget, sundhedspersonalet ender med at tage hele ansvaret for – fordi det jo er os, der ikke har udført vores arbejde godt nok.

Jeg er klar over, at der alle steder kan ske fejl, men jeg er stadig af den holdning, at det danske sundhedsvæsen yder den bedste behandling, ud fra de rammer, de har til rådighed. Rammer, som I har opstillet.

På trods af uendelige henvendelser fra adskillelige sundhedsuddannede nægter I at lytte. Ved at vende det døve øre til og fralægge jer ansvaret, negligerer I vores ekspertise og vores faglighed.

En god behandling med patienten i fokus nævner du ofte som værende kerneværdien i det danske sundhedsvæsen. Jeg er ked af at måtte sige det, men denne værdi er snart umulig at få øje på. Nærvær og omsorg kan simpelthen ikke udføres af de, efterhånden udslukte robotter, I har forvandlet sundhedspersonalet til.

SÅ KÆRE ELLEN – giv os nu den opbakning og tillid, vi fortjener. Stol på os, når vi siger, at systemet ikke kan presses yderligere. Forsvar os, når vi får skylden for regeringens urimelige effektiviseringer. Og stop nu, for vores alles skyld, med at fralægge dig ansvaret. Det kan godt være, at det er regionerne, der står for driften af sygehusene, men det er dig, der er sundhedsminister, og dermed den øverste leder i sundhedsvæsnet.

Sundhedsvæsnet er i sidste ende DIT ansvar.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.