Administration 

Nu løfter udskældt stresspanel sløret: På vej med 12 nye råd

Kostrådene er formuleret meget korte, og vi kan allesammen huske, at vi skal spise grønt hver dag. Helt så korte bliver vores stressråd nok ikke, men det bliver konkrete råd til at handle, og det har vi til fælles med kostpyramiden, siger Anette Prehn. (Foto: Foto: Hjernesmart.dk/pressefoto. )

Vi kender alle kostrådene om, at vi skal spise seks stykker frugt og grønt om dagen, masser af fibre og magert og holde igen med kød. Nu er regeringens stresspanel på vej med 12 konkrete råd til, hvordan vi undgår stress.  

Regeringens stresspanel er trukket i arbejdstøjet. På tirsdag 23. oktober holder Det nationale stresspanel sit andet møde, og denne gang er arbejdsrelateret stress på dagsordenen. 

Og i begyndelsen af 2019 vil stresspanelet afslutte et halvt års arbejde med at præsentere 12 konkrete anbefalinger til danskerne, så vi bedre kan forebygge og reduceres stress i samfundet.

Dermed kan danskerne få en slags stresspyramide og en stribe råd, der akkurat som kostrådene skal hjælpe os til at blive sundere.   

Formanden for Det nationale stresspanel, Anette Prehn, pointerer, at ambitionen er, at de 12 anbefalinger til at undgå stress vil være korte og let forståelige.

- Kostrådene er formuleret meget korte, og vi kan alle sammen huske, at vi skal spise grønt hver dag. Helt så korte bliver vores stress-råd nok ikke, men det bliver konkrete råd til at handle, og det har vi til fælles med kostpyramiden, siger hun.

Råd skal ramme bredt og have effekt 

Anette Prehn fremhæver, at de 12 anbefalinger vil rette sig mod arbejdspladser, studiemiljøer, familier og andre fællesskaber samt naturligvis det enkelte menneske.

- Jeg vil lægge hovedet på blokken på, at de 12 råd, vi kommer med, både bliver meningsfulde for sosu-assistenten, skolelæreren, ingeniøren og industriarbejderen, siger hun og noterer, at hun i sit arbejde som forfatter og underviser forsøger at formidle viden så jordnært og tilgængeligt, at alle uanset faggruppe, uddannelse og alder får gavn af det. 

Endelig pointerer Anette Prehn, at der ikke bliver lagt op til lange komplicerede processer som opfølgning på stresspanelets anbefalinger.

- Jeg vil hellere foreslå noget, der er et lille skru med en relativ stor effekt end noget, der tager tre regeringer at få gennemført i praksis, fastslår Anette Prehn, der er sociolog og forfatter til en stribe bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed.

Det Nationale Stresspanel skal tænke ud af boksen

Formål:

Stresspanelet skal skabe debat og bevidsthed i befolkningen, så færre oplever stress. Stresspanelet skal skabe bredt fokus på centrale samfundstendenser, som kan bidtage til forhøjet stressniveau i samtundet, og den enkelte samt familiens mulighed for at håndtere disse med henblik på at forebygge og reducere stress i samfundet. Samtidig skal vidensgrundlaget om stress styrkes ved at skabe et overblik over viden om stress på tværs af sektorer. 

Opgaver:

Løbende engagere danskerne og øge bevidstheden i befolkningen om, hvad stress er, herunder forskellen mellem kort og langvarig stress, og hvordan hver enkelt borger og familien kan tage ansvar for, at færre bliver ramt af stress. 

Rådgive regeringen om mulige tiltag, der kan skabe bredt fokus på centrale samfundstendenser, som kan bidrage til et forhøjet stressniveau i samfundet, og den enkeltes samt familiens mulighed for at håndtere disse med henblik på at forebygge og reducere stress i samfundet, således borgernes tilknytning til hverdagen kan fastholdes (fx. familien, arbejde og uddannelse). Forslagene skal afgrænse sig fra at være af reguleringsmæssig karakter og omhandle forhold, som aftales af arbejdsmarkedets parter, herunder arbejdstid, timebank, fridage, orlov mv. 

 Stresspanelet holdt sit første møde i september. Tirsdag 23. oktober er der møde med fokus på arbejdsrelateret stress, og derudover er der planlagt to møder i hhv. november og december. 

Panelet vil gerne inddrage hele Danmark i arbejdet, og har sendt invitationer ud til en lang række organisationer og foreninger. Invitationen kan findes på Sundhedsministeriets hjemmeside. Foreløbig har knap 50 aktører og privatpersoner sendt konkrete forslag.

Stresspanelets arbejde skal være færdigt i begyndelsen af 2019.

Kilde: Kommissorium for Nationalt Stresspanel samt www.sum.dk 

UDVID

Stresspanelet blev præsenteret i juni 2018. På et pressemøde slog blandt andre beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) fast, at stress er et alvorligt samfundsproblem,  og at stress kan ramme os alle.

- Vi har behov for bredt funderede løsninger, for stress og stigende psykisk mistrivsel løses ikke bare med et knips på Christiansborg, lød det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Udover Anette Prehn som formand består panelet af blandt andre den kendte hjerneforsker Peter Lund Madsen og direktør i Hartmanns Anne-Mette Ravn.

Men stresspanelet fik en hård medfart i medierne, da sammensætningen blev kendt. For hvor var alle arbejdsmiljø- og stressforskerne fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø og universiteterne og alle de eksperter, der på den ene eller anden måde har indgående viden om stress?

Panelet er en hån

Forfatter og stress-ekspert Thomas Milsted er en af kritikerne af stresspanelet. 

- Det er en hån, at der ikke sidder egentlige stresseksperter i det panel, og jeg finder det besynderligt, at regeringen ikke vil bruge den virkelig stærke kapacitet vi har på arbejdsmiljøforskningen herhjemme, siger han.

Også panelets stramme tidsplan er ifølge Thomas Milsted en hån mod seriøst arbejde omkring en af nutidens største sundhedsudfordringer.  

- Der er noget galt, når man kan slippe af sted med at nedsætte et panel, der på under en håndfuld møder skal løse stress-gåden og komme med brugbare råd, mener han.

Thomas Milsted frygter, at panelet mangler kendskab til pres, krav og vilkår på arbejdspladserne, og at der er risiko for, at panelets anbefalinger vil rette sig mod, hvad den enkelte selv kan gøre i stedet for at ændre på de organisatoriske rammer.

Kan opfinde den dybe tallerken igen 

- Det kan være godt nok at pege på, at folk skal huske at restituere og få deres nattesøvn, slukke mobiltelefonen og være off-line. Der er ikke noget galt med sådan nogle råd om noget telefonhalløj og sociale medier, men det kan bare ikke stå alene, siger han og understreger vigtigheden af at komme væk fra, at individet har ansvaret for stress.

Thomas Milsted tager hatten af for, at stresspanelet har sendt invitationer ud til en bred skare af organisationer for at få deres forslag til at løse stress-problemerne.

- Men vi risikerer, at panelet kommer med nogle råd, der ikke for alvor rykker. Fordi de ikke er eksperter, vil de synes, at de har opfundet den dybe tallerken, men jeg kan være bekymret for, at vi har set den dybe tallerken tidligere, fastslår han.

Fordel med forskellige indfaldsvinkler

Avisen.dk har talt med flere medlemmer af stresspanelet, der medgiver, at det er en udfordring, at der kun er et lille halvt år og fire møder til et komplekst arbejde. 

Lektor på Roskilde Universitet, Trine Wulf-Andersen, der er med i panelet, kan godt forstå dele af kritikken for både tidsrammen og sammensætningen betyder da noget.

- Men vi er alle sammen optaget af, at der er et fornuftigt vidensgrundlag under de 12 anbefalinger, som vi kommer med. Og det kan bidrage til at udvide blikket på stress-problematikken, at vi kommer med forskellige indfaldsvinkler, siger hun og henviser til, at panelet inviterer eksperter på stress og arbejdsmiljø ind undervejs for også at inddrage deres viden.

Finder huller i osten

Formand Anette Prehn tager kritikken fra blandt andre Thomas Milsted i stiv arm og noterer, at de seks ministre tydeligvis vil noget andet end at samle stressforskere i panelet.

- Vi har masser af viden om stress i dag. Det gode spørgsmål er: Hvilke konkrete handlinger vil rent faktisk gøre en god forskel? Jeg forventer, at de personer, der bruger deres gode begavelse og offentlige taletid på at finde huller i osten i forhold til panelets sammensætning vil vise os, at de også evner at bruge begavelsen på at bidrage til arbejdet med at identificere de allervigtigste handlinger, siger hun og tilføjer, at stresspanelets indbakke er åben til og med 15. november.

Anette Prehn slår fast, at man i panelet er meget opmærksomme på ikke at gøre stress til et individuelt problem.

Her er stresspanelet

Formand Anette Prehn, sociolog, foredragsholder og forfatter til bøger om hjernes spilleregler og betydningen for socialt samspil og mental sundhed. I næste uge udkommer hendes nye bog 'Flip. Hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede'.

Peter Lund Madsen, hjerneforsker, speciallæge i psykiatri og forfatter. 

Anne-Mette Ravn, administrerende direktør i Hartmanns. Virksomheden har ligget i top 10 over Danmarks bedste arbejdspladser blandt andet med fokus på stress og flydende arbejdsliv.

Imran Rashid, dansk-pakistansk læge, IT-iværksætter og debattør.

Christian Mogensen, projektleder Center for digital pædagogik. 

Marianne Breds Geoffrey, speciallæge i psykiatri og forfatter.

Thomas Braun, direktør for Studenterrådgivningen. 

Trine Wulf-Andersen, lektor på RUC og i spidsen for forskningsprojekt om unges identitetsprocesser og fællesskaber på videregående uddannelser. 

Mikkel Baastrup, direktør i entrepenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen. 

Sarah Wessmann Olsen, frivilligkoordinator Det Sociale Netværk.

Kilde. Beskæftigelsesministeriet. 

UDVID

- Det er absurd at forestille sig, at individet skal gå ud og løse det her store samfundsmæssige stressproblem alene. Det her er et arbejde, hvor vi laver helhedstænkning på tværs af livsforløb. Og vi er klar over, at det handler om både strukturer, kulturens betydning, arbejdsmarked, uddannelsesmiljøer, familier og individet selv, siger hun.

Anette Prehn betoner, at kommissoriet lægger op til at skabe debat og større bevidsthed i befolkningen, så færre oplever stress.

- Men det er også vigtigt at kunne se radikalt nyt på stress-situationen. De mennesker, som regeringen har udpeget til at være med i panelet, er folk med fødderne solidt plantet på jorden, og som kan få ting til at ske. De kan formidle jordnært og se på stress med forskellige udgangspunkter, siger hun.

- Vi kommer ikke til at sande til med den tidsramme, og ambitionen er, at vores arbejde rykker noget. Jeg vil stå i spidsen for noget, der bliver sobert, relevant og gennemførligt, siger hun.

50 forslag fra organisationer 

Lige nu nærlæser Anette Prehn de næsten 50 konkrete forslag om at undgå stress. Blandt andet har Dansk Idrætsforbund, Jordemoderforeningen, Statens Institut for Folkesundhed og en håndfuld privatpersoner sendt forslag. Og det er inspirerende input, fastslår hun. 

- Det vigtigste er, at vi hver især ude på vores arbejdspladser, skoler og andre fællesskaber, sætter os ned og forestiller os, at vi er stresspanelet. Hvad kan vi foreslå, og hvad kan vi selv gennemføre her på stedet for at øge den mentale sundhed?

- Den diskussion, der fører til handlinger i vores hverdag, er jo langt, langt vigtigere, end hvad ti mennesker foreslår af handlinger. Jo mere vi kan puste til nogle processer ude blandt danskerne, jo større succes synes jeg, at vores arbejde er, siger hun.

Trump vinker
Nyheder

Trump har forladt Det Hvide Hus for sidste gang

Natasja Crone til premiere med sine to sønner, Noah og Samuel.
Kendte

Natasja Crones søn solgt

Sesilie Munk Stenderup, Kenneth Hansen og Louise Fredbo-Nielsen
Film og TV

Ny ekspert i Luksusfælden:

Kender alt til følelsen

Læge tager mundskrab fra mand
Nyheder

Nu er der mest smitte blandt folk i 50'erne

Thomas Gravesen nærbillede.
Kendte

Fodboldikon sælger vild penthouselejlighed

Joe Exotic med en tiger
Nyheder

Trump viste ingen nåde:

Joe Exotic må blive i fængslet

Jack Ma på konference
Nyheder

Milliardær forsvandt

i månedsvis:

Nu er han dukket op

billede af en række smykker
Krimi

Er det dine smykker og ure?

Nyheder

100.000 færre doser vaccine til Danmark

Donald Trump på vej ind i Air Force One
Nyheder

 Trump kan starte nyt parti

En samling huse ved vandet
Nyheder

Så mange milliarder

købte danskerne bolig

for i 2020

soldater sidder foran kongressen i washington
Nyheder

12 soldater fjernet

fra Bidens indsættelse 

mand med mundbind jubler
Helt vildt

Pilot udskrevet 
efter 243 dages
corona-behandling

nicklas bendtner med solbriller og kæresten philine i baggrunden
Corona

Opsang fra

Mette Frederiksen

til ferieglade stjerner 

tiger og skægget mand i hawaiiskjorte
Kendte

Limousinen holder klar

ved fængslet: Vil Trump

benåde Tiger King? 

Krimi

Person påkørt

af tog ved Odense

Masser af forulykkede biler på en motorvej
Krimi

Kæmpe sammenstød:

130 biler involveret

sommerhus set fra oven
Livsstil

Leder du efter sommerhus?

Her er de billigste

i de dyreste områder

Mette Frederiksen taler
Nyheder

Mette F.: Restriktioner

kan forlænges 

trine dyrholm ser tænksom ud
Film og TV

Nu løftes sløret:

Trine Dyrholm som

Margrethe den første

Nyheder

Kontakttallet falder til 0,6

- men B117 skaber usikkerhed

En baby i en badering
Livsstil

Her er de mest populære

NAVNE

Tre kister på rad og række
Corona

Dyster tid forude:

Snart har USA 500.000 døde

En kvinde dufter til en blomsterranke
Corona

Forsker:

Gå straks i isolation ved mistet lugtesans

Billede af blond kvinde med briller
Nyheder

Stephanie Lose er

Venstres nye næstformand

En person går på et gulvtæppe med jobcenter-logo
Nyheder

Coronakrisen giver

ny rekord

En pensionist får stukket en pind op i næsen
Corona

Resultaterne af det seneste

døgns lyntest

Helena Christensen med lange ben og stilletter
Kendte

Helena Christensen:

Mere sexet end nogensinde

En snehule indeni
Helt vildt

17-årig for vild i sneen:

Overlevede i hjemmelavet snehule

Et ældre par med kufferter kigger ud over en strand
Livsstil

Ny undersøgelse:

Pensionen er til os

og ikke til vores børn

En vegetarburger og pommesfritter på en tallerken
Mad og drikke

Laboratoriekød og falafler:

Her er de nye madtrends

Billede af en sur Trump
Corona

Kaos i USA

Trump: Ophæver indrejserestriktioner

Biden: Lukker dem ned igen

En basketballspiller på banen
Sport

Basketstjerne købte hus

til George Floyds efterladte

Jakob Ellemann bekymret.
Nyheder

Mareridts-måling:

Dårligste opbakning

nogensinde

Krimi

Mand ramt af skud

Istapper på gren.
Corona

Nøgne vinterbadere knaldet af politiet

Donald Trump taler foran Det Hvide Hus
Nyheder

Trump overvejer at benåde 100 på sin sidste dag

boligopslag på væg
Nyheder

Usædvanligt år:

Salgstiderne er

raslet ned 
 

Præsentation af nyt højhastighedstog.
Rejser

Fra Aarhus til København på en halv time? Det kan nyt tog klare

Lars Mikkelsen med pris
Underholdning

Lars Mikkelsen overrasker:

Indtager Badehotellet

Samsung-arvingen Jay Y. Lee iført mundbind
Nyheder

Samsung-arving skal i fængsel

kvinde ligger i fosterstilling i seng
Sundhed

Mandagen fra helvede:
Derfor er du mere
trist i dag

Demonstranter i Kongressen.
Nyheder

USA's Kongres lukket ned på grund af trussel

ballon der forestiller Donald Trump som baby
Nyheder

Nu går Baby-Trump

også på pension

sort porsche kører på vej
Krimi

Vanvidsbilist i Porsche 
fik snuppet kørekortet 
på stedet

tøj i vaskemaskine
Livsstil

Sådan slider du

mindre på dit tøj

Venstres formand Jakob Ellemann Jensen i jakke og slips
Nyheder

Venstre i historisk

dårlig måling

Gul bygning med rødt tag set udefra
Krimi

Ung kvinde døde i

badekar - ansat på

bosted anklaget

Trumptilhængere med flag inde i kongressen
Helt vildt

Nye chokerende

optagelser fra

stormløbet i USA

Indgang til retten i aarhus
Krimi

Konen tog ham på fersk gerning:

Misbrugte steddatteren

bil i brand
Krimi

Område hærget

af bilbrande 

fly og kontroltårn i chicagos internationale lufthavn
Nyheder

Corona-angst mand

boede tre måneder

i lufthavn

vagtfolk patruljerer foran kongresbygningen i Pennsylvania
Nyheder

Trump-protester

fes ud i sandet

billede af jens gaardbo
Kendte

Jens Gaardbo

skal skilles

gruppe af Proud Boys foran kongressen
Nyheder

Avis: Proud Boys tog Trumps ord som signal før stormløb

billede af Nick Hækkerup
Nyheder

Regeringen vil indføre

corona-straf

billede af den nedbrændte hytte
Krimi

Norsk tragedie: Alle fem savnede bekræftet døde

billede af Michael Tesch
Kendte

Melodi grand prix-vinder kørt ned: - Jeg var ubeskriveligt heldig

Phil Spector
Kendte

Den drabsdømte hitmager

Phil Spector er død

billede af mikkel og lea kessler
Kendte

Kessler efter Dubai-tur: - Vi er ikke smittet

med sydafrikansk variant

billede af ejendom i landlig idyl
Nyheder

Danmark anno 2021:

Her kan du ikke

låne til et hus

Et grafisk billede af et coronavirus.
Corona

Frygtet engelsk variant

i omløb på plejehjem

En dukke af Albert Einstein der rækker en finger i vejret.
Nyheder

Danskerne opfinder

som aldrig før

Skøndhedsdronningen ligger i hospitalsseng.
Nyheder

Skønhedsdronning

mistede al huden

Det der ligner hovedgaden i den lille landsby med en række gamle rækkehuse
Helt vildt

Ugens tilbud:

Hel landsby sælges

Amalie Dollerrup og hendes mand Andreas Jebro til en prisuddeling.
Underholdning

Badehotellet-stjerne:

Manden tjekker ind

lys er tændt i mørket
Nyheder

To personer fundet omkommet efter hyttebrand i Norge

Kong Harald og dronning Sonja
Underholdning

30 år på tronen:

Kærligt kongepar 

En mand for foretaget en coronatest i halsen med en lang vatpind
Nyheder

Undersøger alle positive

prøver for mutationer

En stor gruppe personer er samlet til en fest på et dansegulv
Krimi

Politiet lukker endnu

en ulovlig fest

Christiane Schaumburg-Müller i Vild med dans-studiet
Kendte

Vild med dans-vært afslører:

Jeg er ordblind

Politibil med udrykning
Krimi

Mulig bilbombe:

Borgere er evakueret

Illustration af bitcoins.
Nyheder

Skattejagt på losseplads:

Leder efter 1,6 milliarder

Beholdere med coronaprøver
Nyheder

Ny virusvariant fundet i Danmark

Lottokupon
Nyheder

Vandt en million i Lotto:

Fik pizza galt i halsen

Snedækket landskab
Nyheder

Kulderekord: Laveste temperatur i tre år

To brandmænd ved en brandbil
Krimi

Fire børn frygtes omkommet

efter hyttebrand i Norge.

Indgang til retten i Glostrup
Krimi

Smuglede 310 kilo hash til Danmark

Billede af middelaldrende herre i jakkesæt
Nyheder

Her er Merkels afløser

En fantomtegning af en mørkhåret mand
Helt vildt

Mand kaprer fly

hopper ud med faldskærm

og forsvinder sporløst