Blogindlæg Sosu-Camilla: Synet på mit fag skal væk nu!

Camilla Pedersen er social- og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant på et plejehjem i Gladsaxe. Hun er mor til en dreng på 1 år. Hun brænder for velfærdssamfundet, og ser det som sin pligt at skrive om alle de gode oplevelser og de udfordringer der er. Virkeligheden skal fortælles for at kunne forandres, mener hun.

 

I går har været en god dag, hvis man bekymre sig om de store udfordringer vi står overfor i forhold til rekruttering indenfor ældreplejen.

Kommunernes Landsforening (KL) har været ude og opfordre til, at man husker at tilbyde personalet flere timer, så nogle af rekrutteringsudfordringerne kan kommes til livs.

De ubesatte stillinger giver stressede kollegaer

Alt for mange steder er vi i ældreplejen pressede på tid til omsorg og pleje. På grund af dårlige normeringer, men også fordi der er for mange stillinger, som er ubesatte for længe.

Jeg arbejder selv som social-og sundhedsassistent og ved, hvor udfordret man kan blive i en afdeling, når man har en stilling slået op i flere måneder, før den bliver besat. De kollegaer, der er tilbage, bliver tvunget til at arbejde hurtigere og hurtigere. Vi får flere og flere skiftende vikarer og kan næsten ikke rumme at lære en ny op, når vi når dertil. For vi har forklaret vikarer om huset i månedsvis.

Det er voldsomt stressende for de tilbageværende på arbejdspladsen og nogle gange ender det med, at når vi endelig når frem til en nyansættelsem er der en anden, som må sygemeldes med stress. Ikke på grund af den nyansatte, men fordi det var for hårdt at holde skuden ovenvande indtil stillingen blev besat. 

Desværre er det vi ser nu kun toppen af isbjerget. Alt siger, at der i fremtiden vil komme flere ældre, og vi er slet ikke i mål med at få rekrutteret personale nok til fremtiden.

Det er meget bekymrende.

Men der ligger en kæmpe ressource gemt i os, der allerede er ansat. Alt for mange af os er ansat i deltidsstillinger, og hvis vi fik flere timer til at løse vores mange opgaver, ville det lette arbejdsbyrden.

Et fag med deltidshistorie

Vores fag har en deltidshistorie. Det har været sådan i rigtig mange år. De færreste har måske spurgt sig selv, om de overhovedet vil op i tid, for det har aldrig været en mulighed. Fuldtidsstillinger i jobopslagene er en sjælden vare og er derfor ikke den normal, man starter sit arbejdsliv med, når man er uddannet i mit fag. Det er en kæmpe fejl.

Vi lever heldigvis ikke længere i en tid, hvor jeg som kvinde er nødt til at have en deltidsstilling, fordi jeg skal tage mig af mine børn. Det syn på mit fag, som ligger bag de manglende fuldtidsstillinger, skal væk. Og det skal være nu!

Økonomien bag deltidsstillingerne er for dårlig

Vores fag har ikke lønninger, som man praler med til nogen som helst. Derfor er det endnu mere bekymrende med de manglende fuldtidsstillinger. Det gør det endnu sværere at leve af sin løn. Men lønnen er her og nu det mindste problem. For et andet problem er, at når man går på barsel eller bliver arbejdsløs, så kan man ikke få fuldtidsdagpenge, fordi man kommer fra et deltidsjob. Eller når man rammer pensionsalderen og opdager, at checken man får hver måned, er markant mindre end man regnede med. De negative konsekvenser ved deltidsstillingerne er mange. 

Derfor er det ikke kun godt for fremtidens ældre, hvis flere i social-og sundhedsfagene vil arbejde fuldtid. Det er også godt for os selv.

Arbejdsmiljøet kan føles som en hindring og det skal ændres!

Jeg forstår godt, når mange siger, at de synes faget er hårdt nok på de 30 timer, de er ansat på, og at 7 timer mere om ugen ville være for hårdt. Vores arbejde er hårdt både psykisk og fysisk. Men vi må ikke slå os til tåls med, at vores arbejdsmiljø er så dårligt, at man simpelthen ikke kan holde til at arbejde fuld tid. Alle fag - også vores - skal kunne udholdes i en dansk fuldtidsstilling, ellers spiller vi fallit.

De nye toner fra arbejdsgiverne på området er positive. En undersøgelse i FOA slog fast, at mange, især unge, gerne vil have en fuldtidsstilling, hvis de får tilbuddet. Lad os da forsøge med det. Tænk hvis ens leder, hver gang et nyt job skulle slås op, startede med at spørge ud i rummet, om nogen kunne ønske sig lidt flere timer, inden opslaget bliver lagt ud.

Jeg tror alene, det ville gøre, at flere timer blev besat. Og hvis jobopslagene i fremtiden så blev lagt på 37 timer, kunne vi udnytte den ressource, der allerede er i alle os i faget, endnu bedre.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.