Socialrådgiverne oplever boom i børnesager
Mange kommuner oplever, at pædagoger og andre der arbejder med børn i stigende grad underretter kommunen om mistanke om mistrivsel eller vanrøgt. Det giver mere arbejde til socialrådgiverne. Foto: Colourbox
Antallet af underretninger om børn, der mistrives, stiger i mange kommuner. Det betyder større arbejdsbyrde til socialrådgiverne.

Lærere, naboer og pædagoger indberetter i stigende grad mistanke om vanrøgt, misbrug og mistrivsel i børnefamilier. Det sker i kølvandet på den brutale Brønderslev-sag.

To ud af tre kommuner, som DR har været i kontakt med, har oplevet en stigning i antallet af underretninger om børn.

DR beretter om, at der i nogle tilfælde har været op til en femdobling i antallet af underretninger.

Det betyder, at socialrådgivernes arbejdsbyrde stiger - og nogle børn må dermed vente på at få hjælp.

Det fortæller Dorthe Olsen, der er chef for Børn- og familieafdelingen i Kalundborg.

"Konsekvensen er, at der er nogle ting, der bliver udsat, fordi vi har nogle tidsfrister, vi skal overholde. Det kan betyde, at der er nogle alvorligere sager, hvor vi ikke kommer tids nok i gang med at agere," siger hun ifølge dr.dk.

Trods den stigende arbejdsbyrde har de færreste kommuner dog planer om at sætte flere socialrådgivere på lønningslisten.

Kilde: dr.dk