Skatteminister ind i Thorning-sag
Skattesagen mod Helle Thorning-Schmidt og hendes mand Stephen Kinnock har rejst mange spørgsmål. Foto: Astrid Dalum / POLFOTO
Nu vil skatteministeren have skriftlige redegørelser fra Peter Loft og Erling Andersen om deres involvering i Thornings skattesag

Topembedsmand Peter Loft skal nu forklare sin rolle i Helle Thorning-Schmidts skattesag.

I fredags kom det frem, at Loft har udvist en vældig stor interesse for sagen, mens Skats undersøgelser var i gang, og Loft fungerede som departementschef for den daværende skatteminister. Det skal nu undersøges, mener skatteminister Thor Möger Pedersen.

"Det er vigtigt, at de spørgsmål, som er blevet rejst, nu bliver grundigt belyst, og at vi får klarhed over, hvad der er op og ned i sagen," siger skatteminister Thor Möger Pedersen.

Angiveligt har Loft haft adskillige møder med direktøren for Skat København, Erling Andersen. Begge skal nu redegøre for møderne og deres indhold.

"Jeg har i den forbindelse bedt om, at redegørelsen omfatter, hvad der har været af møder og andre kontakter, herunder skriftlig korrespondance, mellem departementet og Skattecenter København om sagen, hvornår møderne mv. har fundet sted, hvad formålet med møderne med videre. har været samt hvad der er blevet drøftet med videre," siger Möger Pedersen.

Møderne mellem Peter Loft og Erling Andersen foregik mellem august og september 2010. Normalt træffes afgørelser om personskat udelukkende i de regionale skattecentre. Detaljerne i skattesagen blev lækket til B.T. et år efter, møderne fandt sted - en uge før folketingsvalget.

Sagen er yderligere speget, fordi de to første møder mellem Loft og Skat København fandt sted kort før Peter Loft 22. august 2010 sagde til Politiken, at han "ikke kendte til sagen", og at der var "vandtætte skotter" mellem departementet og Skat København.