Samfundets vigtige papirer går tabt i vand

Lige nu kæmper 12 myndigheder for at tørre op imod én hyldekilometer med vigtige papirer.
Det var langt fra kun i trafikken, at skybruddet gav problemer.
Det var langt fra kun i trafikken, at skybruddet gav problemer. Foto: Martin Lehmann / POLFOTO

Mange beboere i Østdanmark kæmper i disse dage for at redde indholdet af oversvømmede kælderrum.

Men det er ikke kun private ejendele, der er ødelagte efter skybruddet i lørdags. Tusindvis af vigtige historiske papirer og dokumenter risikerer nemlig at gå tabt.

"Det er de mest omfattende vandskader, vi nogensinde har oplevet på en gang," forklarer Kirsten Villadsen Kristmar, der er arkivchef på Rigsarkivet i København.

Her behandler man lige nu anmeldelser fra intet mindre end 12 myndigheder, der lider under væsentlige vandskader på arkivmateriale.

Blandt myndighederne, der kæmper med vandets ødelæggelser er Hjemmeværnskommandoen, Socialministeriet, Natur- og Miljøklagenævnet og Kort & Matrikelstyrelsen.

Alle skader er endnu ikke anmeldt, men Rigsarkivet vurderer, at der i alt er tale om helt op til én hyldekilometer beskadiget materiale.

En del af de vandskadede hyldemeter er sagsmapper og dokumenter af samfundsmæssig interesse, der på grund af arkivloven skal bevares og opbevares på Rigsarkivet, men som nu er i fare for at gå til.

"Udover at myndighederne ofte selv har brug for de her sagsmapper, så længe sagerne verserer, så skal de bevares, så vi også i fremtiden har kilder til at skrive Danmarks historie," siger Kirsten Villadsen Kristmar.

Chris Hammeken, der er kommunikationschef i Kort & Matrikelstyrelsen, erkender, at det værdifulde materiale burde have stået mere varsomt placeret.

"Hverken vi eller andre havde jo en chance for at forudse, at skybruddet blev så voldsomt. Men set i bakspejlet skulle de have stået højere på hylderne," siger han og lover, at materialet fremover vil stå mere sikkert.

Hos Kort & Matrikelstyrelsen er 25 procent af de såkaldte analoge måleoplysninger fra perioden 1950 til 2009 blevet beskadiget.

Lige nu er det Rigsarkivets opgave at vejlede medarbejderne til, hvordan de bedst redder det våde papir fra svamp.

"Det skal gå hurtigt i disse dage. Faktisk skulle man helst være gået i gang med tørringen med det samme eller senest i dag," siger Kirsten Villadsen Kristmar.

De steder, der er mest overvældet af vandskade, rådes til at fryse det våde papir ned, for på den måde at bremse svampeudvikling. Dernæst kan papirerne løbende tages op af fryseren og blive tørret.

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor stor en del af de vandskadede hyldemeter, der kan når at blive reddet.

faktaboks

Her kæmper man med vandskadede dokumenter

Socialministeriet
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Børneklinikken (Københavns Kommune)
Forsvarsakademiet
Kunstakademiets skoler
Hjemmeværnskommandoen
Kort & Matrikelstyrelsen
Centraladministrationen Københavns Universitet¨
Statsforvaltningen i Hovedstaden
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Natur- og Miljøklagenævnet
Farvandsvæsnet

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.