Så er milliarden fordelt til de kloge hoveder
Alle folketingets partier står bag aftale om fordeling af forskningsmidler til universiteterne til næste år. Foto: Colourbox
Alle Folketingets partier står bag fordelingen af én milliard til forskning og innovation på årets finanslov.

Alle Folketingets partier er i dag blevet enige om, hvordan 986 millioner kroner til forskning og innovation skal fordeles på næste års finanslov.

Aftalen betyder, at universiteterne får tilført 229 millioner kroner til basisforskningsmidler.

Derved stiger det samlede niveau for basisforskningsmidler med 15 millioner kroner fra 2011 til 2012 til i alt 8,25 milliarder kroner. Midlerne skal sikre, at universiteterne får bedre mulighed for at sikre grundforskningen og uddannelser på et højt internationalt kvalitetsniveau.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) glæder sig over den brede aftale.

"Danmark har brug for ny viden til at skabe vækst og velfærd. Med aftalen får forsknings- og innovationsverdenen et klart signal om den bredest mulige opbakning i Folketinget," siger han.

Både fri og strategisk forskning tilføres midler. Det Frie Forskningsråd får tilført 113 millioner kroner i 2012, og dermed opretholdes bevillingsniveauet fra 2011 i 2012. Pengene skal gå til at videreføre forskerkarriereprogrammet Sapere Aude, som understøtter de dygtigste talenter i forskningsverdenen.

På det strategiske område bliver pengene i år fokuseret på tre områder, energi-, miljø- og fødevareforskning. Alle tre områder er danske styrkepositioner, hvor der er et stort potentiale for global videnbaseret vækst.

Innovationsområdet får samlet tilført 90 millioner kroner. Videnpilot- og ErhvervsPhD-ordningerne får i alt tilført 15 millioner kroner. Midlerne skal bane vejen for, at flere unge akademikere kan bringe ny viden til små og mellemstore virksomheder.

To tredjedel af pengene kommer fra uudmøntede midler i forskningsreserven. De sidste godt 300 millioner kroner har partier fundet bl.a. ved at nedlægge Teknologirådet og igangsætte sjette fase af statens indkøbsprogram.