Pernille Skipper til Løkke: Indkald til ny trepart om den offentlige sektor

Pernille Skipper vil have Lars Løkke til at indkalde til en trepart mellem ansatte, brugere og politikere om en gennemgående reform af den offentlige sektor.  (Foto: Foto: Keld Navntoft, Scanpix. )

Enhedslistens nye politiske ordfører foreslår nu en ny trepartsforhandling mellem ansatte, brugere og politikere om en reform af den offentlige sektor. Men hun mødes med skepsis.

Enhedslistens nye mærkesag skal være at befri sosuer, lærere, socialrådgivere og andre offentligt ansatte for bureaukrati og tidstyranni.

Hvis det står til partiets nye politiske ordfører Pernille Skipper, skal mere indflydelse til ansatte og brugere booste deres arbejdsglæde og dermed kvaliteten af den offentlige velfærd.

Derfor vil hun på Enhedslistens årsmøde, der begynder i dag, foreslå en ny trepartsforhandling mellem ansatte, brugere og politikere om en gennemgående reform af den offentlige sektor.

- Velfærdsinstitutioner som skoler og sygehuse er ved at blive kvalt i mistillid, skemaer og produktivitetskrav. Det rammer kvalitet og arbejdsmiljø, siger Pernille Skipper til Avisen.dk.

Når hun går på talerstolen pinselørdag  i København, vil hun derfor opfordre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at indkalde til en trepartsforhandling mellem de offentligt ansattes faglige organisationer, brugergrupper samt de offentlige arbejdsgivere i kommuner og regioner.

Regeringen skal tage sig sammen

En sådan trepart for den offentlige sektor skal ifølge Pernille Skipper munde ud i nye styringsprincipper og løsninger, der sikrer øget inddragelse og indflydelse af brugere og ansatte.

- Der er brug for, at regeringen tager sig sammen og laver en samlet ramme for demokratisering af den offentlige sektor, understreger Pernille Skipper. 

Alt for mange beslutninger træffes ifølge Enhedslisten i dag centralt og hen over hovedet på virkelighedens eksperter på det enkelte plejehjem eller den enkelte skole.

- Velfærdssamfundets frontkæmpere udsættes for mistillid og stadig stigende krav om at løbe hurtigere. Det betyder dårligere arbejdsmiljø og ringere velfærd. Og vi svigter dem, det virkelig handler om, fastslår Pernille Skipper.

For Enhedslisten hænger mere indflydelse til brugere og offentligt ansatte tæt sammen med ambitionen om at sikre en bedre velfærd. Og for partiet vil det være en vigtig dagsorden de næste år.

- Der er brug for at vi langt om længe får sat gang i en proces, der vender udviklingen væk fra fjernstyring og produktivitetsmålinger og hen mod reel brug af den viden, som de anstte og brugere ligger inde med, siger hun.

Dennis: Skipper roder tingene sammen

Men hvis Pernille Skipper troede, at offentlige fagforbund ville klappe begejstret af forslaget, må hun tro om igen. Både FOA-formand Dennis Kristensen og formand for HK-Kommunal Bodil Otto kalder det principielt en god ide at sikre større indflydelse til de ansatte og at bekæmpe dokumentationskrav og tidstyranni.

- Det er rigtigt at få debatten om kvalitet i den offentlige velfærd, men jeg synes, at Enhedslisten roder tingene sammen, når de foreslår at både brugere og ansatte skal være med i en trepart. Det er ikke gennemtænkt, siger Dennis Kristensen.

Han pointerer, at brugerne skal holde fingrene fra indblanding i de ansattes arbejdsvilkår.  

- En række af emnerne har vi allerede lagt på bordpladen i de igangværende trepartsforhandlinger og kommer til senere, påpeger han.

Tillidsreformen om igen

Formand for HK-Kommunal Bodil Otto fremhæver, at det altid er godt, når politiske partier insisterer på mere decentral styring, mere inddragelse af medarbejderne og mindre bureaukrati.

Derfor glæder hun sig over, at Pernille Skipper kaster sig ind i kampen for, at lægesektetærer, socialpædagoger og andre offentligt ansatte skal tages mere med på råd i tilrettelæggelsen af arbejdet på skoler, væresteder og hospitaler. 

- Men spørgsmålet er, om vi har brug for flere aftaler og flere rammer. Det lyder jo nøjagtig som takterne til den tillidsreform, der blev vedtaget for nogle år siden. Så kan man diskutere, om den virker eller ej, men den er der, fastslår Bodil Otto, som også står i spidsen for OAO, der er en sammenslutning for fagforbund i den offentlige sektor.

Tillidsreformen blev vedtaget af den tidligere regering og handler om modernisering af den offentlige sektor gennem blandt andet større tillid til og inddragelse af medarbejderne.