Fattige børn: Over halvdelen har anden etnisk baggrund
56 procent af de fattige børn herhjemme har anden etnisk baggrund end dansk. Foto: Bente Jæger
Over halvdelen af de børn, der lever under fattigdomsgrænsen, har anden etnisk baggrund en dansk, viser nye tal.

Det er børneværelser med udenlandske navne på døren, der huser de fattige drenge og piger i Danmark.

Nye tal, som Folketingets beskæftigelsesudvalg har bedt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) om at skaffe, viser nemlig, at hele 56 procent af de fattige børn herhjemme har anden etnisk baggrund end dansk. Det skriver Fagbladet 3F.

Og det drejer sig om godt 36.000 børn, viser tallene.

Tallene dækker over de børn, der er omfattet af Danmark Statistiks indikator for “relativ fattigdom”, idet Danmark ikke har en officiel fattigdomsgrænse.

At børnene er fattige, handler ikke overraskende om forældrenes lave indkomst:

- Der er en markant overrepræsentation af personer med anden etnisk baggrund, der ligger i den laveste eller nedre del af indkomstfordelingen, og det gør, at vi også får en markant overrepræsentation af fattige børn.

Det forklarer seniorforsker Lars Benjaminsen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Han forsker i fattigdom, udstødelse og konsekvenserne heraf.

Der er blandt indvandrerne en væsentligt højere andel, der er helt uden for arbejdsmarkedet, hvilket er hovedforklaringen, for så får de kontanthjælpsydelser eller integrationsydelse, som placerer dem nederst i indkomstfordelingen:

- Desuden er der mange indvandrere, der er i lavtlønnede jobs eller måske skifter mellem at være ude og inde af disse jobs. Der er også blandt indvandrerne en del helt små selvstændige med ret lave indkomster. Nogle ligger lidt over fattigdomsgrænsen og andre lidt under, og nogle bevæger sig lidt ind og ud af gruppen af økonomisk fattige, siger Lars Benjaminsen.

Hos Red Barnet møder man nogle af de børn med anden etnisk baggrund, der er ramt af fattigdom.

- Selvom forældrene går umenneskeligt langt for at skærme børnene, så kan det ikke lade være med at påvirke dem. Børnene tager et kæmpe ansvar for den økonomiske situation og tør ikke spørge om penge til de mest basale ting. Og det er et tungt og usundt ansvar at bære for et barn, som bør bruge tiden på at lege, være sammen med sine kammerater og få en god skolegang, siger Majbritt Borgmann, seniorrådgiver i Red Barnet.

Via sine programaktiviteter prøver Red Barnet at holde hånden under en lille del af de børn, der er ramt. Men den politiske løsning bør være at fjerne kontanthjælpsloftet og den lave integrationsydelse, vurderer Majbritt Borgmann.

- Der er enkelte håndtag, kommunerne og sådan nogen som os kan skrue på nu. Men det er en afskaffelse af fattigdomsydelserne, der er nældens rod. De sætter folk under maksimalt pres, og det er dém, vi skal af med, siger Majbritt Borgmann.

Fagbladet 3F