Offentlige ledere syge med stress
Arkiv. Foto: Colourbox
De offentlige ledere har det hårdt i disse tider med nedskæringer og øgede krav og det har ført stress med sig.

Hver 11. leder i det offentlige har været sygemeldt som følge af stress inden for det seneste år. Og hver 8. leder føler sig stresset i høj eller meget høj grad. Det skiver foa.dk på baggrund af en undersøgelse fra FOA Analyse.

Offentlige nedskæringer og øget krav om kontrol og registrering af medarbejdernes arbejde er en væsentlig årsag til ledernes stress. Det mener chefforhandler Jakob Bang, der er ansvarlig for lederområdet i FOA.

- Lederne i FOA er typisk mellemledere, som er presset ovenfra og nedenfra. Deres overordnede kræver besparelser og øget kontrol. Deres underordnede klager over, at de får mindre tid til at udføre deres arbejde, siger han til foa.dk.

Lederne i FOA er eksempelvis plejehjemsledere, dagplejeledere eller kantine- og rengøringsledere.

- I modsætning til cheferne højere oppe har mellemlederne indsigt i fagområdet og arbejder tættere på borgerne. De ved, hvad det koster på servicen, når man skærer ned eller laver omstilling, og det kan bidrage til deres stress, siger Jakob Bang.

Det er vigtigt at tage problemet alvorligt, inden lederen brænder ud eller "smitter" medarbejderne med deres stress, mener Jakob Bang.

- Det kræver, at kommunale mellemledere og topchefer bliver bedre til at kommunikere omkring nedskæringer, serviceniveau og kontrol. Der skal være en reel tovejskommunikation, hvor topcheferne tager de faglige bekymringer alvorligt, så mellemlederne ikke står alene med problemerne.

650 leder-medlemmer af FOA har deltaget i undersøgelsen.