K: Vi har nok i én ombudsmand
Børns Vilkår kritiserer beslutningen om at droppe børneombudsmanden i heftige vendinger. Foto: colourbox
Oppositionen bakker op om De Radikales beslutning i sagen om børneombudsmanden.

De Konservative ser ikke noget problem i, at børneombudsmanden ikke bliver til noget alligevel.

"Vi har gjort det, at vi via satspuljemidlerne har sat penge af til at styrke Ombudsmandsinstitutionen, så den nuværende ombudsmand får et særligt kontor eller en person, der har kompetencer til at behandle de indkomne sager, der handler om børn," siger socialordfører Tom Behnke (K) til Newspaq.

S-R-SF-regeringen stillede i egenskab af opposition sidste forår et beslutningsforslag om, at der skulle oprettes en decideret børneombudsmandsfunktion. Men det forslag har De Radikale nu nedstemt, og det mener De Konservative er en fornuftig idé.

"Vi skal kun have én ombudsmand i Danmark, som så skal tage sig af alle de klagesager, der er. Det er grundlovsfæstet," forklarer Tom Behnke.

Han mener, at ved at klæde ombudsmanden bedre på til at håndtere sager om børn, kan man skabe mere fokus på børns vilkår og få sager om emnet grundigt behandlet af den myndighed, der holder den offentlige forvaltning i ørerne, nemlig Folketingets ombudsmand.

Tom Behnke fortæller endvidere, at det faktisk bliver let at se, hvorvidt det nye børnekontor virker, og der rent faktisk bliver behandlet sager om børns vilkår hos ombudsmanden.

"Ombudsmanden afgiver jo en beretning til Folketinget hvert år, og der kan vi kontrollere, om der faktisk er sket en indsats på området," indvender Tom Behnke.