Hvert femte barn bliver slået af far og mor
Det er snart femten år siden, revselsretten blev ophævet. Foto: Colourbox
Ny undersøgelse viser, at 17 procent af alle mødre jævnlig slår deres barn. Tallet kan være endnu højere, siger forskeren bag undersøgelsen.

Slag, lussinger og smæk er stadig en udbredt afstraffelsesmetode af børn i danske hjem.

Næsten hver femte barn i Damark bliver jævnligt slået af sine forældre. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), hvor 4.000 mødre har svaret på spørgsmål, om hvorvidt de fysisk straffer deres børn med slag, lussinger, endefulde og rusketure.

"Det er et rimeligt højt tal i forhold til, hvad vi havde forventet - især taget i betragtning af, at revselsesretten blev afskaffet 1997, og det faktisk er socialt uacceptabelt," siger Peter Skov Olsen, en af forskerne bag undersøgelsen, til Newspaq.

Og faktisk kan det reelle tal være endnu højere. Det skyldes, at især mødre fra socialt dårligere stillet familier er faldet fra undervejs, mens undersøgelsen er stået på. Og man kan forstille sig, at der her kan være et mere udtalt problem, vurderer Peter Skov Olsen.

"Det er rigtig trist, at det stadig er hver femte forældre, der slår sit barn. Og det er overraskende, at det stadig er sådan trods kampagner og forsøg på at stoppe det på den ene og anden måde," siger direktør for Børns Vilkår, Dorthe Lysgaard.

Her får de ofte får opringninger fra børn, der bliver slået, fortæller direktøren, som understreger, at det rammer børnene hårdt:

"Det giver jo en masse angst, og på lang sigt kan det jo give relationsproblemer for disse børn, så grundlæggende er det noget, vi skal have stoppet her i samfundet."

faktaboks

Undersøgelsen bygger på data fra SFI's landsdækkende Børneforløbsundersøgelse, som omfatter godt 6.000 børn af en hel årgang født i efteråret 1995, samt på registre fra Danmarks Statistik.

Den bygger på tal fra, hvor børnene er 3 år (1999), 7 år (2003) og 11 år (2007). Gennem årene er der faldet familier fra, hvorfor antallet af adspurgte i 2007 var på cirka 4.000 mødre.

Mødrene er blevet spurgt til hvilken opdragelsesmetode, de anvender, når deres barn gør noget forkert.

Undersøgelsen udkom i november 2011