Johanne Schmidt om flygtningejob: Mere magt til folk på gulvet

Tilllidsrepræsentanter skal tages med på råd, hver gang der skal ansættes en flygtning på en dansk virksomhed, mener Johanne Schmidt Nielsen.  (Foto: Foto: Simon Skipper, Scanpix. )

Lønmodtagerne skal have indflydelse på, hvordan flygtninge skal integreres på deres arbejdsplads, ellers går det galt, advarer Enhedslisten. Også Dennis Kristensen kalder det altafgørende, at tillidsrepræsentanter inddrages.

Lagerarbejderen og industriteknikeren på Danmarks produktionsvirksomheder skal høres, før deres arbejdsgiver ansætter flygtninge på deres arbejdsplads. Og det samme skal pedellen på hospitalet og sosuen i hjemmeplejen.

Det mener Enhedslisten, der i et nyt indspark til de igangværende trepartsforhandlinger foreslår, at lønmodtagerne altid skal høres og nikke til, at der oprettes et nyt job til en flygtning.

- Det er altså de danske lønmodtagere ude på arbejdspladserne, som skal arbejde sammen med folk, der hverken kan sproget eller kender forholdene på en dansk arbejdsplads. Vi bliver simpelthen nødt til at give folkene på gulvet indflydelse på, hvordan det skal foregå, siger Enhedslistens frontfigur Johanne Schmidt-Nielsen.

Må ikke blive Underdanmarks problem  

Hun advarer om, at det ellers bliver Underdanmark, der kommer til at stå med problemerne.

- Den nemmeste vej ind i det danske samfund er ved at blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads. Men det kræver, at flygtningenes danske kolleger også får indflydelse på, hvor mange flygtninge, der kommer ind og på hvilke vilkår, siger hun.

Arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten Finn Sørensen fremhæver også, at det er helt centralt, at trepartsforhandlingerne også medtænker, hvordan tillidsrepræsentanter kan bidrage til bedre integration.

Hvis arbejdsgiverne og politikerne tromler hen over folk på gulvet, kan det blive en katastrofe for integrationen, mener han. 

Danske lønmodtagere skal være trygge 

- Tillidsrepræsentanterne ude på virksomhederne skal tages med på råd. Den bedste integration fås jo, når danske lønmodtagere kan være trygge ved, at flygtninge ikke fortrænger andre ordinært ansatte og ikke medfører løntrykkeri, siger Finn Sørensen.

Han henviser til, at undersøgelser viser, at mange ufaglærte og kortuddannede danskere er voldsomt bekymrede for, at deres eget job kan blive overtaget af en flygtning.

- Det er jo lønmodtagerne, der står side om side med flygtningen ude på virksomhederne, og derfor skal de fra allerførste dag inddrages i integrationen. De skal via deres tillidsrepræsentant have sikkerhed for, at deres eget job ikke er i farezonen, siger Finn Sørensen.

Trepart Der kan snart blive indgået aftaler, som får stor betydning for ansatte, chefer og samfundet. Siden 11. februar har regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgivere været i gang med såkaldte treparts-forhandlinger. Ugebrevet A4 og Avisen.dk følger med på sidelinjen.
"Tåbeligt" og "svinsk": Læserne raser over forslag om nyt krav til ledige
LA-minister: For mange danskere er uddannelses-invalide
A4: Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge?
A4: Klar besked før trepart: Der skal penge på bordet, Løkke

Vetoret til tillidsfolk 

Forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen, der sidder med i trepartsforhandlingerne, bakker helt op omkring Enhedslistens forslag.

- Det er altafgørende, at tillidsrepræsentanterne inddrages i integrationsarbejdet fra allerførste dag, for ellers bliver det ikke integration. Hvis den her trepartsforhandling overhovedet skal give nogen mening, skal de ansatte ude på arbejdspladserne sig ja. Ellers er vi lige vidt med integrationen, fastslår han. 

Dennis Kristensen betoner, at der i FOA's forslag til trepartsforhandlingerne også er et krav om, at tillidsrepræsentanterne høres ved enhver ansættelse af en flygtning.  

- Tillidsrepræsentanterne skal have vetoret over flygtningejob. Vi skal jo ikke have en situation, hvor lokale tillidsrepræsentanter bare underskriver en blanket, og så begynder der en flygtning på arbejdspladsen. Tillidsfolkene skal vide, at man kan bære det og levere det arbejde, som det kræver at integrere en nyansat flygtning, siger han.

Enhedslisten sidder ikke med ved trepartsforhandlingerne og har dermed ikke direkte indflydelse på, hvordan de endelige aftaler bliver. Men Finn Sørensen noterer, at det er vigtigt, at LO og FTFs tilsammen otte deltagere ved forhandlingerne bider sig fast i bordkanten og insisterer på, at de tillidsvalgte er med.

- I dag har tillidsrepræsentanterne også indflydelse på ansættelsen af og omfanget af ansatte i seniorjob, løntilskudsjob og andre ordninger. Det skal også gælde flygtningejob, fastslår han.

Socialøkonomisk virksomhed

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen pointerer, at man i jagten på job til flygtninge heller ikke må glemme de 170.000 danskere, der står uden arbejde.

- Vi bliver nødt til at skabe nogle fælles løsninger, så det ikke bliver sådan, at man kommer foran i køen som flygtning. Derfor foreslår vi at skabe flere job til både flygtninge og andre ledige. Det må ikke blive til en kamp mellem flygtninge og arbejdsløse danskere, siger hun.

Derfor foreslår Enhedslisten, at der etableres en statsligt ejet socialøkonomisk virksomhed efter svensk forbillede. I Sverige beskæftiger Samhall cirka 21.000 personer. Herhjemme kan en tilsvarende virksomhed på få år antages at have 10.000 ansatte, mener Enhesdlisten.

- Det rummelige arbejdsmarked i Danmark halter gevaldigt. Og sådan en socialøkonomisk virksomhed vil kunne have plads til mange danskere, men også mange af de flygtninge, der har krigstraumer og andre psykiske problemer og derfor ikke kan passe et almindeligt arbejde, siger Finn Sørensen.

Enhedslistens udspil rummer også forslag om flere elev- og praktikpladser til både flygtninge og danskere. Endelig fremfører Finn Sørensen, at det er afgørende, at der kommer gang i den grønne omstilling, så der kan skabes flere grønne job.