Flere vil dø hjemme
Flere ældre, der ikke har lang tid igen, ønsker i stigende grad at forlade livet i deres egen seng med en vågekone ved deres side. Foto: Colourbox
Ældre Sagen vurderer, at flere døende ældre foretrækker at forlade livet i deres eget hjem, når de er opgivet af hospitalsvæsenet.

Når der ikke er langt igen, vælger flere ældre at bruge deres sidste dage hjemme i trygge rammer.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er Ældre Sagen, som oplever, at der er en stigning blandt ældre, der ikke har lang tid igen, som desuden vælger at have en vågekone ved sin side.

"Der er en større interesse for at blive vågekone. Og jeg har ikke oplevet, at der ikke er brug for dem," forklarer konsulent Peter Lindblad fra Ældre Sagen.

Når en person ønsker at forlade livet i eget hjem, sidder vågekonerne ofte i værelset hos den døende og hjælper, hvad enten der er behov for tavshed, samtale, at der bliver læst højt eller sunget - eller når der er behov for at tilkalde hjælp.

"Jeg fornemmer, at der er flere, der vil dø hjemme. Når jeg taler med de ældre, er der mange, der vælger at dø i hjemmet, når der ikke er mere at gøre for dem på hospitalet," lyder der fra Peter Lindblad.

Kilde: Frederiksborg Amts Avis.