Blogindlæg Bisidder: 77.000 personer på kontanthjælp er ofre for kommunernes uduelige sagsbehandlinger
Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

77.300 AKTIVITETSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE i Danmark har muligvis krav på erstatning for de økonomiske tab de har lidt pga. kommunernes langsomme, uduelige og ulovlige sagsbehandling.

Vi har i løbet af den sidste uge fået nogle skræmmende oplysninger først fra kommunerne selv, der har undersøgt 25.000 kontanthjælpssager, og siden fra Børne- og Socialministeriet som har undersøgt 7.000 handicappede mennesker på kontanthjælp.

Hver tredje der er på kontanthjælp, burde slet ikke være det

Handicappede hænger fast på kontanthjælp i årevis

Det fremgår af kommunernes undersøgelse at op mod 8.500 danskere, der har været på kontanthjælp i fem år eller mere, slet ikke burde være på kontanthjælp, og at 33 procent af borgerne burde have været i fleksjob eller i ressourceforløb, der sigter mere målrettet mod beskæftigelse eller placeret permanent på førtidspension.

I Børne- og Socialministeriets analyse fremgår det, at 90 procent af de handicappede på kontanthjælp er såkaldt aktivitetsparate, og at unge under 40 år udgør mellem 40 og 50 procent af de handicappede. Men de unge under 40 år udgør hele 90 procent af dem på kontanthjælp.

Det fremgår, at formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen er rystet, og han udtaler at "Tanken med reformen var, at folk skulle i beskæftigelse. Det er ikke sket. I stedet er kontanthjælp blevet en erstatning for førtidspension".

BESKÆFTIGELSESMINISTEREN ER OVERRASKET over resultatet. Han udtaler, at "Det er en falliterklæring. Det har aldrig været meningen, at borgere skal langtidparkeres på kontanthjælp, hvis de har personlige eller helbredsmæssige udfordringer, der betyder, at de har brug for en helt anden type hjælp. Jeg tror ikke, at nogen havde drømt om, at så mange er forkert placeret".

Både Socialministeren og Beskæftigelsesministeren skal på trods af deres historieløshed roses for at sætte fokus på et problem, som vi er mange, der har råbt om i årevis både før og efter førtids- og fleksjobreformen i 2013.

Nemlig at handicappede systematisk bliver parkeret i kontanthjælpssystemet, og at det er blevet meget meget værre siden reformen i 2013.

I den forbindelse skal vi også lige huske på, at kronisk sygdom altså også er et anerkendt handicap jævnfør EU-dom fra 2013.

MEN JOURNALISTERNE SKAL SKOSES for ikke at have det store billede med.
Det er nemlig nogle meget små tal, der fremgår af artiklerne, og det er nogle meget større tal og dermed mennesker, der er fanget i kontanthjælpssystemet.

For det første er der et stort mørketal i form af alle dem, som er selvforsørgende pga. samlever eller ægtefælle eller formue.

Men for det andet så er der altså 77.300 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i stand til at komme i arbejde eller i uddannelse inden for et år pga. problemer ud over ledighed, og som i mine øjne slet ikke burde være på kontanthjælp, men i det mindste i et ressourceforløb fordi de har komplekse problemer ud over ledighed.

Tre ud af fire på kontanthjælp kan ikke tage et arbejde

LIGE NU ER DER TUSINDVIS af mennesker, som bliver ramt hårdt af 225-timers reglen og kontanthjælpslofter, som hver eneste måned mister tusindvis af kroner, fordi kommunerne har spillet fallit og parkeret dem på kontanthjælp i stedet for at afklare dem til anden forsørgelse.

I årevis har mange af dem klaret sig, og mange er gået til grunde i kontanthjælpssystemet, men endnu flere kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen mere.

Særligt ægtefæller, der bliver ramt af 225-timers reglen, mister mere end 14.000 kroner om måneden, men også enlige mødre og fædre, der mister 2-4.000 kroner om måneden netto i boligsikring, er ekstremt pressede.

MEN HVEM VIL STILLE KOMMUNERNE til ansvar for de økonomiske tab disse handicappede mennesker har lidt pga. kommunernes langsomme, uduelige og ulovlige sagsbehandling?

Vil Beskæftigelses- eller Socialministeren det?

Det tror jeg ikke vi skal regne med.

DET BLIVER FOLKS EGEN OPGAVE, at hjælpe hinanden med at stille kommunerne erstatningsansvarlige for de økonomiske tab de har lidt.

Til dette formål er undertegnede i gang med at stifte en almennyttig forening, som skal hjælpe de her mennesker med at rejse erstatningskrav over for deres kommune.

Men der er nogle ting, man skal igennem, før man kan rejse et erstatningskrav hvis man er ulovligt parkeret på kontanthjælp og lider økonomisk tab fx pga. kontanthjælpsloftet og/eller 225-timers reglen og/eller formueregler og gensidig forsørgelsespligt.

TRIN 1. Klag over afslag på ressourceforløb og/eller fleksjob og/eller førtidspension fra den dato du som minimum mener at være berettiget til et ressourceforløb.

Se skabelon nederst i denne artikel.

Er kontanthjælpsloftet en gave til de syge - eller de rige?

TRIN 2. Få klagen revurderet og sendt til Ankestyrelsen hvis kommunen ikke giver medhold i klagen.

Hvis kommunen ikke vil gøre det, så send selv klagen til Ankestyrelsen med henvisning til principafgørelse 83-15, så vil de sende klagen til kommunen og bede om en revurdering.
Ankestyrelsens principafgørelse 83-15 "om ressourceforløb - ansøgning - helhedsvurdering - afgørelse - god forvaltningsskik - begrundelse" kan ses her.

TRIN 3. Ankestyrelsen skal enten kritisere kommunen for fejl i sagsbehandlingen eller give borgeren medhold i klagen.

Derefter kan erstatningskravet beregnes og stilles til kommunen.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News