Blogindlæg Er kontanthjælpsloftet en gave til de syge - eller de rige?
(Foto: )
Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Det skal kunne betale sig at arbejde, lyder argumentet, der er brugt af partierne bag kontanthjælpsloftet. Loftet er ifølge vores velmenende regering udelukkende lavet for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere med at tage sig sammen, så de kan forsørge sig selv og blive gode forbilleder for deres børn - At regeringen selv har vurderet, at kun 700 ud af 180.000 faktisk kan leve op til reformens ønske om at veksle kontanthjælp til job, har ikke fået partierne til at tøve.

Hvis kontanthjælpsmodtagerne ikke kommer i job, vil de nemlig bidrage med gaver til de rigeste danskere, da besparelser på boligydelser og træk i ydelser for de kontanthjælpsmodtagere, der ikke lever op til kravet om 225 timers arbejde, kan veksles til skattelettelser. Kontanthjælpsloftet vil ifølge beregninger forringe 30.000 familiers økonomi væsentligt. 

http://beboerbladet.dk/artikler/nyhed/vaer-parat-til-kontanthjaelpsloftet/

13000 af dem er enlige forsørgere fordi kontanthjælpsloftet ved at fjerne boligydelse vil ramme enlige mødre og fædre hårdest, jo flere børn man har, jo flere penge mister man. En anden gruppe, som bliver hårdt ramt er familier, hvor begge er på kontanthjælp, fordi de på grund af 225 timers-reglen risikerer at miste halvdelen af deres indtægt.

Samtidig ved vi ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet at

"72 procent af kontanthjælpsmodtagerne ikke er parate til at tage et arbejde - de har nemlig andre problemer end det faktum, at de er arbejdsløse. De kan have helbredsproblemer af den ene eller anden art - nogle er kronisk fysisk syge, andre er psykisk syge, nogle tredje kan have kræft."

Mange af dem ved endnu ikke, at de bliver ramt, fordi de som kronisk syge enlige forsørgere har rigeligt at gøre med at få hverdagen til at fungere

Først fra onsdag den 14 september, kun 2 uger før de ikke vil kunne betale deres husleje, får de brev fra udbetaling Danmark om, at deres boligsikring forsvinder eller bliver reduceret.

Dagen er allerede blevet kaldt Sorte Onsdag, og der er varslet demonstrationer i de store byer, hvilket har fået udbetaling Danmark til at melde, at de sender brevene ud fra den 19. september og indtil den sidste uge i september, hvilket er endnu mere absurd, i det nogle kan risikere kun at have ganske få dage til at finde et andet sted at bo, når det går op for dem, at de ikke kan betale deres husleje den 1. oktober.

Københavns Socialforvaltning vurderer at mange af de 6000, der i København får reduceret deres ydelse, er i risiko for at gå fra hus og hjem.

Kommunernes familieafdelinger kommer under massivt pres, og vi vil se en stigning i antallet af tvangsanbringelser, som koster samfundet op mod 1.4 million per barn om året alt efter alder og opholdssted.

Med kontanthjælpsreformen har Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti vedtaget en lov, som risikerer at blive ødelæggende og dyr for Danmark.

At DF har stemt for har undret mange og mange af deres vælgere føler sig svigtet, men lad jer ikke narre af deres påstande om, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at syge og handicappede ikke hører hjemme på kontanthjælp. 

 Forligspartierne bliver ved med at gentage som et mantra, at det jo ikke er meningen, at syge og handicappede skal være i kontanthjælssystemet, og det kan jeg kun være enig i.

Men det er et faktum at vi systematisk har brugt kontanthjælpssystemet som en permanent løsning til handicappede, syge og ulykkesramte og at det system, der er lavet, gør det umuligt at komme væk fra kontanthjælp og over på den rette ydelse i form af revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

I langt de fleste kommuner i landet har man de sidste mange år udbygget den ulovlige sagsbehandling på grund af refusionsreglerne og ved hjælp af det manglende tilsyn med kommunernes såkaldte selvstyre og Ankestyrelsens mange retsvildfarelser (principafgørelser), som systematisk er kommunevenlige og borgerfjendske.

Lad os følge med i statistikkerne over udsættelser, hjemløse, selvmord, kriminalitet og anbringelser og holde partierne bag reformen ansvarlige for deres voldsomt bekostelige ideologisk funderede, stupide reformer. 

Men er det hele en lang klagesang om fattigdom, sygdom, død og ødelæggelse ?

Nej det er det ikke.

Som vi så med den gensidige forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagerne af 1-1-2014, så vil tusindvis af kronisk syge og handicappede smide deres frygt for kommunerne over bord og gå i krig for at blive behandlet ordenligt og værdigt af kommunerne.

Stadig flere såkaldt almindelige mennesker vil gå ind i kampen for en anstændig behandling af kronisk syge og handicappede.

Vi vil også se suppekøkkener og andre frivillige tiltag for at give mad og husly til fattige og hjemløse, hvilket på sin vis godt kan ses som noget positivt, der styrker det folkelige fællesskab 

Der vil komme klageregn og kommunerne og Ankestyrelsen vil komme under endnu større pres.

Klagerne over den gensidige forsørgelsespligt nyttede og loven blev fjernet mindre end 1 år efter effektuering, fordi konsekvenserne for kommunerne ikke blev besparelser, men et dyrt og administrativt kaos.

Kontanthjælpsloftets konsekvenser er endnu værre og presset på kommunernes administration og økonomi vil blive endnu større. 

Samtidig er refusionsreglerne blevet ændret, så det ikke mere i samme grad kan betale sig at fastholde kronisk syge og handicappede på kontanthjælp. Udsættelser og anbringelser vil koste dyrt, og det økonomiske pres vil give kommunerne et incitament til at få syge og handicappede væk fra kontanthjælp i stedet for at gøre alt, hvad de kan for at fastholde dem. 

Så hold ud, læg pres på og klag over afslag på ressourceforløb, fleksjob, revalidering og førtidspension, hvis kommunen ikke vil påbegynde en sag til rehabiliteringsteamet

Hvis vi får flyttet de 75% syge ulykkesramte og handicappede fra kontanthjælp, har partierne bag reformen i sandhed givet Danmark en gave - måske ikke lige den besparelse til skattelettelser, der var meningen, men det Wake up Call der fik danskerne til at stå sammen og sige stop . 

Ansøgnings- og klageskabelon

– Husk at skriv de rigtige tal og kommunenavn, der hvor der står XXX

Skriv sådan til din sagsbehandler;  Jeg er for syg til at arbejde på ordinære vilkår, er mor/far til X børn og har været på kontanthjælp de sidste XXX år.

På den baggrund vil jeg gerne bede om, at der snarest muligt bliver påbegyndt en sag til rehabiliteringsteamet med det formål at tilkende enten fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb, fordi jeg som minimum bør være berettiget til et ressourceforløb på det foreliggende grundlag, fordi jeg har komplekse problemer ud over ledighed.

Hvis XXX kommune ikke vil påbegynde en sag på det foreliggende grundlag ved at bestille en LÆ265 og begynde udfyldelsen af RFD (rehabiliteringsplanens forberedende del) vil jeg gerne bede om et skriftligt begrundet afslag med klagevejledning, så jeg kan klage til ankestyrelsen over afslag på ressourceforløb, fleksjob og førtidspension på det foreliggende grundlag.

Vh Indsæt Navn

 

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News