OK18 Adgang forbudt: Beslutning om megafusion bag lukkede døre
LO-formand Lizette Risgaard (tv) og FTF-formand Bente Sorgenfrey lukker dørene til to ekstraordinære kongresser inden afstemning om historisk fusion. Foto: Gitte Redder, Avisen.dk
Der bliver ingen tv-transmissioner til nysgerrige lønmodtagere, når fagbevægelsens flagskibe LO og FTF næste uge skal træffe historisk beslutning om eventuelt at fusionere. Lukketheden hører fortiden til, mener kommentator Hans Engell.

På fredag 13. april holder fagbevægelsens to store paraplyorganisationer LO og FTF ekstraordinære kongresser i Odense for at beslutte, om man skal lægge sig sammen til en ny faglig megaorganisation.

Men industriarbejdere, HK'ere, sygeplejersker og andre interesserede lønmodtagere kan ikke følge med direkte fra de historiske kongresser.

Både LO og FTF har besluttet, at kongresserne skal afvikles for lukkede døre. 

Giver ro til debat 

 - Det er jo ikke på grund af hemmeligheder, at kongressen foregår bag de lukkede døre. I princippet kunne dørene godt have stået åbne, men vi synes, at det kan give en ro omkring kongressen, som vi kan have brug for i den her situation, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey til Avisen.dk. 

Men er det, fordi I har nerver på, at I lukker dørene?

- Selvfølgelig har vi altid nerver på i sådan nogle spændte situationer, og jeg håber jo på, at afstemningen på fredag falder ud til fordel for en ny stærk hovedorganisation. Men de lukkede døre handler mere om et fortrolighedsrum med en god debat. Så dem, der har lyst til at sige enten noget positivt eller negativt, også bedre kan gøre det i et lukket rum, siger Bente Sorgenfrey. 

LO oplyser, at beslutningen om de lukkede døre er truffet for at sikre, at diskussionen og den efterfølgende afstemning foregår i ro og mag.  

LO lægger vægt på, at det er en organisatorisk beslutning, der træffes blandt medlemsforbundene, og at der de seneste år har været holdt en stribe lokale møder, hvor den mulige fusion har været på dagsordenen. 

Derudover har LO ikke yderligere kommentarer til Avisen.dk. 

Det er fortid

Politisk kommentator og tidligere minister Hans Engell mener, at lukketheden på kongresserne signalerer krise.

- Det virker utrolig gammeldags og lidt ligesom de store kongresser i Sovjetunionens-tiden. Det er altså fortid, siger Hans Engell til Avisen.dk.  

Ganske få stemmer i både LO og FTF kan afgøre, om fusionen bliver til virkelighed, og det gør ledelsen nervøse, påpeger han.

- Det er en stor beslutning, for vi taler om dannelsen af den absolut største lønmodtagerorganisation i Danmarks-historien, noterer Hans Engell.

- Det er selvfølgelig i 2018 en meget underlig beslutning, og vi ved jo også godt, at med så mange deltagere er det usandsynligt, at det ikke når ud, hvad der er sagt.

- Men jeg tror, at ledelserne har vurderet, at fusionen ikke skal risikere at kuldsejle på grund af den aktuelle arbejdsmarkedspolitiske situation med en højspændt forhandling om overenskomsterne på det offentlige område, siger Hans Engell. 

På nippet til at gå galt  

Også arbejdsmarkedsforsker og professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet vurderer, at LO- og FTF-toppen bider negle op til de ekstraordinære kongresser og derfor ikke vil have livetransmissioner i medierne.   

- Det er en historisk situation, hvor nervøsitet spiller ind. Organisationerne vurderer, at den her sag er så vigtig og på nippet til at kunne gå galt, at man vil have en intern diskussion, hvor man i fred og ro kan tage beslutningen, siger Henning Jørgensen.

Han vurderer, at LO-formand Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey er villige til at risikere dårlig omtale på grund af lukkethed for at få en ærlig intern debat.   

- Talerækken og signalgivningen ville blive en anden, hvis der var åbne døre. Pludselig ville du have andre adressater for det, der bliver sagt og gjort. Derfor vil man holde det internt, fordi risikoen for, at det kan gå galt, er så stor, fastslår Henning Jørgensen. 

Ikke det bedste signal til medlemmerne 

Selvom der kan være saglige argumenter for ikke at invitere pressen, signalerer de lukkede døre ifølge Henning Jørgensen en gammeldags lukkethed.  

- Det er ikke nødvendigvis det bedste signal at sende til medlemmer eller til medierne at lukke dørene. Det er svært at se det som et udtryk for en moderne fagforening,  som taler for åbenhed og demokrati, for det er ikke lige det, man viser ved denne lejlighed, siger han. 

Skæbnedagen 

Kongresserne i LO og FTF begynder på slaget 9.30 på fredag 13. april. Efter taler og debat skal der cirka klokken 11.30 være skriftlig afstemning blandt de delegerede.

Det kan være svært at styre to parallelle kongresser, lyder en af Bente Sorgenfreys begrundelser for de lukkede døre.

Når afstemningerne er slut, vil Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey kort orientere hinanden om afstemningsresultaterne, hvorefter de hver især vil gå på talerstolen på LO-kongressen og FTF-kongressen og fortælle, om fusionen er vedtaget eller faldet til jorden. Herefter er der pressemøde. 

Vedtages fusionen, vil der fredag eftermiddag være en stiftende kongres for den nye organisation. Og den kongres er åben for pressen, oplyser LO.