LO/FTF-fusion Navn og nytænkning afgør succes for ny hovedorganisation
Den nye store hovedorganisation skal formå at skabe et brand, der udstråler en ny tid, hvis den skal have den rette indflydelse og magt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Fusionen mellem LO og FTF bliver ikke en succes i sig selv. Hovedorganisationen skal arbejde på sin profil for at sikre medlemsfremgang og et ordentligt ståsted på den politiske scene.

Mange eksperter har kaldt en fusion mellem de to store hovedorganisationer LO og FTF for ”en sejr for fagbevægelsen”. Men fusionen vil i sig selv ikke sikre fagbevægelsen større indflydelse i det politiske spil. Branding af den nye hovedorganisation og en ny tids fortælling bliver afgørende for, om hovedorganisationen kommer til at stå stærkt.

- Den nye hovedorganisation skal indikere en ny tids organisation. Når man laver noget så stort, skal det også være mere sympatisk, og den skal ikke lade sig forblænde af sin egen størrelse, siger Frederik Preisler, der er partner i konsulentfirmaet Mensch, til Avisen.dk.

Navnet vil også have en betydning. Hvis den nye hovedorganisation ikke bruger energi på at finde et godt navn, kan det allerede der symbolisere, hvor stærk hovedorganisationen står. 

- De kan risikere at få et navn, der afspejler en vis træghed. At hedde LO/FTF ville for eksempel være meget svagt, siger han.

Størrelsen afgør ikke nødvendigvis styrken

Frederik Preisler understreger, at profileringen af den nye hovedorganisation ikke skal fastholde fokus på størrelsen, fordi det blandt andet kan vanskeliggøre forholdet til de mindre fagforeninger.

- Hvis der ikke er andre grunde (til at fusionere red.), end at man vil være større, kan mange små forbund komme til at føle sig som kanonføde, siger Frederik Preisler.

Ugebrevet A4 har tidligere skrevet om, hvordan politisk kommentator Hans Engell også afviser, at den nye hovedorganisation per automatik bliver stærk.

- Den nye hovedorganisations styrke afhænger også af, hvor professionelt den kommer til at arbejde. Får den nogle økonomiske afdelinger, professionel markedsføring og evnen til at sætte dagsordener eller bliver alt, som det altid har været. At bygge en ny hovedorganisation kræver meget nytænkning, siger han til Ugebrevet A4.

Grundfortællingen kommer til at få afgørende betydning

Fordi den eventuelle nye hovedorganisation kommer til at bestå af en masse forskellige grupper, er det afgørende, at der bliver skabt en grundfortælling, der kan ramme et bredt segment.

Frederik Preisler understreger, at det vigtigste for en ny hovedorganisation bliver at få defineret et formål, der viser, hvad organisationen vil, og ikke hvad den er.

- Et godt formål skal ikke have til formål at tiltrække medlemmer, men er tiltrækkende for medlemmer, siger han.

Frederik Preisler påpeger samtidig vigtigheden af at skabe en profil, der omfavner alle fagforbundene og fagforeningerne i den nye hovedorganisation og således alle medlemmerne.

Fordel for de små fagforeninger

Selvom mange af de mindre fagforeninger kan være betænkelige ved at fusionere og indgå i en endnu større hovedorganisation, påpeger arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen, at det netop kan blive en fordel for de små fagforeninger.

- Rationalet for de små fagforeninger vil være, at en ny stor hovedorganisation fortsat kan sikre et højt juridisk og organisatorisk serviceniveau, som de små fagforeninger ikke selv kan give, siger han til Avisen.dk.

LO og FTF har gennem de seneste år oplevet en stor medlemsnedgang, som på grund af nødvendige nedskæringer kan resultere i forringet service til medlemsorganisationerne. De større fagforeninger skal nok klare sig, fordi de kan levere rådgivningen selv. Derfor vil en fusion være at foretrække for de mindre fagforeninger ifølge Søren Kaj Andersen.