Pædagoger har for lidt tid til trøst

Danmark
Pædagoger og medhjælpere i daginstitutioner har svært ved at finde tid til at trøste børnene. (Foto: Foto: Colourbox)

Hver femte medarbejder i landets daginstitutioner har dagligt for lidt tid til at trøste et barn, viser en ny undersøgelse.

Børn i danske daginstitutioner må undvære trøst fra voksne, når de er kede af det.

En ny undersøgelse, som Bureau 2000 har foretaget for FOA, viser nemlig, at 21 procent af medarbejderne, pædagoger eller pædagogmedhjælpere, dagligt har for lidt tid til at trøste børnene.

- Det er beskæmmende læsning at se, hvor meget besparelser på personalebudgetterne nu går ud over omsorgen til det enkelte barn, siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Det er ikke kun børn, der har brug for trøst, som personalet oplever, at de ikke har tid til at tage sig af. Der er heller ikke altid tid nok til at tage sig af en konflikt mellem børnene, ikke tid til at tage sig af et barn, der har en forstyrrende adfærd, og der er også problemer med at få tid til at tage sig af et barn, der har svært ved at komme med i legen.

I alt siger 41 procent af medarbejderne i institutionerne, at de dagligt eller flere gange dagligt oplever, at de ikke kan yde tilstrækkelig omsorg over for børnene. I 2010 var det tilsvarende tal 36 procent.

- Der mangler i den grad flere hænder i de danske daginstitutioner. Og når det nu går ud over den helt basale omsorg overfor børnene, så har besparelserne altså været for vidtgående, siger Jakob Sølvhøj.

Også aktivitetsniveauet i institutionerne er påvirket af de færre antal voksne. I halvdelen af institutionerne varer aktiviteter, der er tilrettelagt af de voksne, en halv time eller mindre om dagen.

- Der er en klar sammenhæng mellem antallet af voksne og mængden af aktiviteter. Jo flere børn, der er per voksne, jo færre og kortere aktiviteter har institutionerne, siger Jakob Sølvhøj.

Han glæder sig dog over, at regeringen og Enhedslisten har afsat 500 millioner kroner til ekstra personale i daginstitutioner og dagplejen.

- For selvom det langt fra vil sikre en fornuftig bemanding i daginstitutionerne, så er det et skridt i den rigtige retning, siger Jakob Sølvhøj.

Enhedslisten foreslår, at penge bruges til at vedtage minimumsnormeringer, så børnene får mere voksentid ikke blot i år, men også på sigt.

- FOA's rapport bekræfter desværre det, vi længe har sagt i Enhedslisten: Personalet i daginstitutionerne har simpelthen for lidt tid til det enkelte barn. Det skal vi handle på nu, ellers taber vi både på den korte og den lange bane, siger Rosa Lund.

Undersøgelsen bliver præsenteret, når FOA i dag afholder høring på Christiansborg om daginstitutionernes hverdag.

Institutioner i 96 ud af 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Kendte

Cruise frygter Corona

Flygter fra Italien