VK-regering får tæsk for sprøjtegift-indsats
Landbruget har brugt bekymrende meget sprøjtegift de senere år, lyder det fra statsrevisorerne. Foto: Thomas Borberg / POLFOTO
Miljøministeriet under den tidligere regering møder nu skarp kritik pga. en "helt utilstrækkelig indsats" mod sprøjtegift i drikkevandet.

Den tidligere regering får nu hård kritik for at have gjort alt, alt for lidt i forhold til danske landmænds forbrug af pesticider og beskyttelsen af grundvandet.

Kritikken kommer fra statsrevisorerne på baggrund af en ny beretning fra Rigsrevisionen.

"Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets indsats for at sikre grundvandet mod pesticider har været helt utilstrækkelig og præget af væsentlige mangler," lyder det fra statsrevisionerne onsdag eftermiddag.

Den lemfældige holdning til pesticidforbruget er dybt problematisk for det vand, alle danskere drikker hver dag.

"Miljøministeriets mangelfulde forvaltning har medført risiko for, at forekomsten af pesticider i drikkevandet har været over grænseværdien," konstaterer gruppen af statsrevisorer, der tæller medlemmer fra alle partier undtagen Liberal Alliance og Enhedslisten.

Statsrevisorerne kritiserer, at Miljøministeriet ikke i tilstrækkelig grad har forebygget, at pesticider har kunnet sive ned til grundvandet. Og så bliver pegefingeren også løftet, fordi landbruget i stigende grad sprøjter deres marker, selvom målet har været et andet.

"Statsrevisorerne finder det bekymrende, at forbruget af pesticider har været stigende i perioden 2004-2010, på trods af at det i den seneste pesticidplan (2004-2009) har været et politisk mål at reducere pesticidforbruget," lyder det.

Dertil står det også klart, at reglerne for, hvilke slags gifte, kommunerne skal tjekke for har været forældede.

"Statsrevisorerne kritiserer også, at Miljøministeriets bestemmelser om, hvilke pesticider kommunerne og vandværkerne skal kontrollere for i drikkevandet, ikke har været ajour i mange år," lyder det.

De seks statsrevisorer, som er valgt af Folketinget, er Mogens Jensen (S), Klaus Frandsen (R), Peder Larsen (SF), Helge Adam Møller (K), Kristian Jensen (V) og Henrik Thorup (DF).