Administration 

Vil du have Danmarks første certificerede lederuddannelse i offentlig innovation?

PRM / Vil du have Danmarks første certificerede lederuddannelse i offentlig innovation?

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Center for Offentlig Innovation

Bliv certificeret i innovationsledelse. Og bliv klædt ordentligt på til at stå i spidsen for innovative processer i det offentlige.

Center for Offentlig Innovation og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) går nu sammen om at udbyde Danmarks første certificerede uddannelse i offentlig innovationsledelse.

Uddannelsen løber fra maj til oktober og er målrettet offentlige ledere og chefer på alle niveauer, som arbejder eller vil arbejde med innovative processer i egen organisation. Den er også relevant for konsulenter og projektledere, som arbejder med eller er ansvarlige for at gennemføre innovative processer.

Læs mere og tilmeld dig uddannelsen her >

En vigtig og særlig disciplin

Chefkonsulent hos COI Lene Krogh Jeppesen glæder sig over samarbejdet med COK og den nye uddannelse, der sætter innovationsledelse på dagsordenen:

"Offentlig innovationsledelse er både en vigtig og særlig disciplin. Vigtig, fordi en god ledelse er med til at fremme en stærk innovationskultur blandt medarbejderne. Den løfter også samarbejdet på tværs, den systematiske inddragelse af borgere og virksomheder og viljen til at begå - og lære af - fejl og til at anerkende de nye idéer, der kommer frem," siger hun.

"Samtidig ved vi, at ledelse af offentlige innovationsprocesser ofte kræver noget andet og mere end andre offentlige ledelseskompetencer. Det kan for eksempel være i forhold til måden at tænke på eller måden at lede og facilitere på. Derfor er vi glade for, at vi sammen med COK nu kan være med til at styrke kvaliteten af den offentlige innovationsledelse," fortsætter Lene Krogh Jeppesen.

Lederne skal gå foran

På den nye uddannelse får man den teoretiske og praktiske viden, der skal til for at sætte innovation på dagsordenen i fx din kommune. Den giver også forståelse for de særlige vilkår og rammer, der gælder for ledelse af innovation i en offentlig organisation.

Certificeringen forestås af COI og baserer sig på konkrete observationer af praksis i de studerendes egne organisationer.

Chefkonsulent hos Center for Offentlig Kompetenceudvikling Bent Suhr forklarer, at den offentlige sektor i dag står over for nogle komplicerede udfordringer, som kræver, at lederne går foran i arbejdet med at finde nye og vedvarende løsninger:

"Der er ingen tvivl om, at COK og COI sammen udgør en stærk enhed - med ben i både forskningens verden og i den kommunale, regionale og statslige hverdag. Det højner kvaliteten af uddannelse og udvikling betragteligt at få de perspektiver, vi hver især repræsenterer, bragt i spil, og få udnyttet de kompetencer, henholdsvis COK og COI byder ind med. Derfor glæder vi os," siger han.

Tæt kobling mellem teori og praksis

Chefkonsulent i COI Lene Krogh Jeppesen fremhæver, at uddannelsen især udmærker sig ved at have en meget tæt kobling mellem teori og praksis:

"Der er både behov for at få nogle teorier på plads og dermed nogle begreber til at forstå feltet med - men det skal i høj grad kobles på den konkrete levede praksis på de offentlige arbejdspladser. Ellers kommer vi aldrig i mål med at løfte det i øvrigt modne danske offentlige innovationslandskab til næste niveau," siger hun.

Uddannelsen i innovationsledelse har startdato den 13. maj 2019 i Odense.

----------

OM COI OG COK'S UDDANNELSE I INNOVATIONSLEDELSE

 • COI og COK's uddannelse i innovationsledelse er en praktisk uddannelse, der giver mulighed for at skabe en kobling mellem innovationsteori, gode eksempler og egen hverdag. Der er selvfølgelig faglige oplæg - men undervisningsdagene vil også byde på øvelser, kreativ træning, skæve vinkler og opdagelsesprocesser.
 • Uddannelsen består af otte dages læringsaktiviteter:
  - Kick off (½ dag)
  - Tre workshops (3 x 1 dag)
  - Innovationscamp (3 dage)
  - Læringscafé: Ud i virkeligheden (½ dag)
 • Mellem forløbets aktiviteter vil der være feltarbejde, hvor man arbejder med udvikling og kvalificering af dine egne innovationsprocesser. I denne fase lægger vi op til, at deltagerne mødes i læringsgrupper.
 • Uddannelsen er målrettet offentlige ledere og chefer på alle niveauer, som arbejder eller vil arbejde med innovative processer i egen organisation. Den er også relevant for konsulenter og projektledere, som arbejder med eller er ansvarlige for at gennemføre innovative processer.
 • Der er mulighed for at supplere sin uddannelse med en praksiscertificering eller tage eksamen på diplomniveau (10 ECTS på Den Offentlige Lederuddannelse).
 • Certificeringen forestås af COI og baserer sig på konkrete observationer af praksis i de studerendes egne organisationer, mens eksamen på diplomniveau forestås af COK og afholdes på baggrund af et pensum på 1.000 sder, en skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

KONTAKT:

- Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i COI, tlf. 61 81 31 05, mail: lkj@coi.dk

- Bent Suhr, chefkonsulent i COK, tlf. 87 79 63 78, mail: bsu@cok.dk

Kontakt:

Chefkonsulent Lene Krogh Jeppesen tlf.: 61813105 email: lkj@coi.dk

Journalist (presseansvarlig) Paul Sauer tlf.: 61813103 email: ps@coi.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: