Unge får 10.000 nye praktikpladser
Regeringen har fået en bred praktikaftale i hus, der bl.a. sikrer 3.000 ekstra skolepraktikpladser. Foto: Colourbox
Et bredt politisk flertal har netop landet en aftale, der afsættes cirka 2,6 milliarder kroner til at skaffe 10.400 ekstra praktikpladser.

Det skal være slut med unge, der dropper ud af erhvervsuddannelsen, fordi de ikke kan få en praktikplads.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Planen til 2,6 milliarder kroner skal skaffe 10.400 ekstra praktikpladser.

"Jeg er yderst tilfreds med, at vi her har fået en bred politisk aftale om et vigtigt politisk område. Med aftalen sikrer vi, at der her og nu tages hånd om praktikpladssituationen, så de unge får mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse," siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S).

Ifølge planen bliver der oprettet 3.000 ekstra skolepraktikpladser bl.a. gennem forsøg med praktikpladscentre på erhvervsskoler.

Centrene skal blandt andet oprette fællesskaber af praktikvirksomheder, som skal give skolepraktikelever mulighed for at komme på praktikophold i flere virksomheder efter en forud fastlagt plan.

Samtidig hedder det, at der skal "gøres forsøg med, om skolerne kan løfte ansvaret for elevens samlede uddannelse."

Regeringen vil herudover nedsætte en arbejdsgruppe, som skal beskrive, hvordan der sikres øget brug af sociale klausuler, hvor der stilles krav om praktikpladser i offentlige udbud.

De Konservatives undervisningsordfører Mai Henriksen mener, at partierne er nået til et fornuftigt kompromis.

"For Konservative har det været en topprioritet, at de mulige sociale klausuler ikke rammer vores små virksomheder, men at sociale klausuler kun kan være aktuelt for store virksomheder i forbindelse med store offentlige udbud," siger Mai Henriksen.

Aftalen fortsætter også mange af de initiativer, som VK-regeringen havde iværksat bl.a. præmie- og bonusordning, som belønner private og offentlige arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev med op til 70.000 kr.

Af samme grund er Venstre ganske godt tilfredse med aftalen. Medlem af Børne- og uddannelsesudvalget for Venstre, Anni Matthiessen, er dog også tilfreds med, at der gennemføres forsøg med praktikpladscentre.

"På den måde sikrer vi, at unge i skolepraktik får mulighed for at komme i praktik i flere forskellige virksomheder. Det mener jeg er et stort fremskridt i forhold til at forbedre kvaliteten af skolepraktikken," siger hun.

Kun Liberal Alliance står uden for forliget.

Private og offentlige arbejdsgivere medvirker med cirka 2,3 milliarder kroner af finansieringen via AER-ordningen.