Ti gode råd til virksomheder

1. Gør brug af et mangfoldigt ansættelsesudvalg på tværs af køn, alder, etnicitet og arbejdsfunktion

2. Find ud af om det er nødvendigt at kunne forstå, tale, læse eller skrive dansk for at bestride stillingen.

3. Gør i annoncen eksplicit opmærksom på et ønske om en mangfoldig medarbejderskare og søg vejledning om kulturkoder og indforstået sprogbrug.

4. Vær opmærksom på at mange indvandrere ikke læser dagblade, så benyt lokalaviser, gratisaviser, lokalradioer og opslag på biblioteker, sprogcentre og foreninger.

5. Samarbejd med uddannelsesinstitutioner, sprogcentre, kommunen/AF og Foreningen Nydansker.

6. Brug evt. Foreningen Nydanskers Jobnetværk som kan formidle jobannoncer videre primært via foreningers mailinglister.

7. Brug evt. Nydansker CV-indekset på Jobindex, hvor der er omkring 1000 profiler på kvalificerede indvandrere.

8. Vær opmærksom på, at indvandrere måske sender andre typer af ansøgninger end de velkendte, og at der er muligt at få hjælp til at oversætte udenlandske eksamenpapirer på www.cvuu.dk

9. Vær opmærksom på, at det kan være kulturelt betinget at en indvandrer virker mindre initiativrig eller mere ydmyg end de fleste danskere

10. Lav en mangfoldighedspolitik så det ikke er op til den enkelte ansatte at sikre mangfoldighed, og overvej herunder om det er muligt at tilbyde sprogundervisning, støtte til handikap og fleksibilitet i arbejdstiden.