Dansk Selskab for Patientsikkerhed Studerende må tage sommerferien i brug for at undgå fejl sundhedsvæsenet
Patienter i stort tal udsættes for utilsigtede hændelser og skader, men sundhedsfaglige studerende får kun sporadisk undervisning i patientsikkerhed
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
 Et hold studerende fra sundhedsfaglige uddannelser har valgt at afsætte 14 dage af deres sommerferie til at lære, hvordan de kan være med til at forebygge fejl i sundhedsvæsenet. Det er et kendt fænomen, at patienter i stort tal udsættes for utilsigtede hændelser og skader, fx medicinfejl, sygehusinfektioner, tryksår eller fejl i forbindelse med kirurgiske operationer. Men fejlene kan i vidt omfang undgås, og der er en række forskellige arbejdsgange og teknikker til at forbedre patientsikkerheden.  ”Vi har længe efterlyst, at patientsikkerhed bliver en fast og obligatorisk del af de sundhedsfaglige uddannelser. Men der undervises fortsat kun sporadisk i emnet, og for at råde bod på manglerne har vi valgt at sammensætte dette uddannelsesforløb. Det er fantastisk, at der er et hold af engagerede studerende, der har valgt at bruge deres sommerferie,” siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.  Det er første gang, der afholdes Summer School i emnet patientsikkerhed . Undervisningen er arrangeret i samarbejde mellem Aalborg Universitet, Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP) og Studerende for Sikre Patienter (SFSP). Kurset er udbudt i hele Norden, og der er studerende fra Danmark, Sverige og Norge. De fleste af deltagerne kommer fra læge-, sygeplejerske-, folkesundhedsvidenskab-, farmaciuddannelserne og fra uddannelsen ”medicin med industriel specialisering” på Aalborg Universitet.  ”Deltagerne har hurtigt fundet sammen i projektgrupper på tværs af deres uddannelsesmæssige og geografiske baggrund, så jeg ser frem til nogle meget spændende og nytænkende projekter”, siger Pia Elberg, studielektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.  På den to uger lange uddannelse kan de studerende blandt andet lære at forebygge fejl og utilsigtede hændelser, at kommunikere klart og tydeligt i akutte og kritiske situationer og at inddrage patienter og pårørende som ressourcepersoner. Summer School’en foregår på Aalborg Universitet (Fredrik Bajers Vej 7, 9220 Aalborg Øst) den 6. – 17. august 2012. Underviserne er højt kvalificerede eksperter i patientsikkerhed fra Danmark og Norge.   Repræsentant for de studerende: Maj Fjordside, tlf.: 60 67 69 68  Kommunikationskonsulent Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, tlf.: 61 77 66 50  Studielektor Pia Elberg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, tlf.:99 40 87 96  Hver fjerde patient kommer ud for en skade under sygehusindlæggelser Hver 8. af de indlagte og hver 12. af de ambulante patienter oplever selv, at der sker fejl under deres forløb. 5-10 procent af alle patienter får tryksår (liggesår) under indlæggelse på sygehus. 8 procent af patienter indlagt på danske sygehuse har en hospitalserhvervet infektion (fx en urinvejsinfektion eller en sårinfektion)   Læs mere om tallene på www.patientsikkerhed.dk     
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.