Stort problem med falsk medicin på nettet

Forbrugere, der køber medicin over internettet, løber en stor risiko for at få falsk og virkningsløs medicin. Sandsynligheden for at blive snydt ved nethandel er alarmerende. Ifølge WHO er 50 procent af den medicin, der bliver solgt fra hjemmesider med skjult fysisk adresse, nemlig falsk.
Det er umuligt at kontrollere, hvad der købes og sælges over internettet, og derfor er der ingen sikkerhed eller garanti for, at den medicin, der handles på internettet, rent faktisk virker. Handlen med forfalskede lægemidler er stigende, og branchen er mildest talt indbringende for de kyniske bagmænd, der kun tænker i profit og ikke på de mennesker, de bringer i livsfare, fordi de får medicin, der ikke virker, eller som er direkte skadelig. Indtjeningen for bagmændene er høj, og risikoen for at blive afsløret er minimal.
Det er ikke muligt at bekæmpe forfalskede lægemidler alene. Lægemiddelindustriforeningen deltager derfor både i nationale og internationale grupper, som arbejder for at bekæmpe udbredelsen af falsk medicin. Der er grund til at tro på, at samarbejdet vil nytte. Forekomsten af forfalsket medicin er størst i de områder, hvor myndighedernes kontrol og retssystemet er svagest.