Socialt udsatte jubler over fattigdomsmål
"Den store landevinding ved at have en fattigdomsgrænse er, at man får en målestok for, om indsatsen virker," lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte. Foto: Colourbox.dk
Rådet for Socialt udsatte bakker op om radikalt forslag om at indføre en fattigdomsgrænse.

En fattigdomsgrænse er et godt mål for, hvor stor en del af befolkningen, som lever i fattigdom. Det mener formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

Han bakker op om De Radikales krav om at indføre en fattigdomsgrænse for at kaste lys over uligheden i Danmark.

"Den store landevinding ved at have en fattigdomsgrænse er, at man får en målestok for, om indsatsen virker. Om vi får færre eller flere fattige," siger Jan Sjursen til Newspaq.

I Rådet for Socialt Udsatte vurderer man, at 50.000 danskere lever i permanent fattigdom, og fattigdommen er vokset under den borgerlige regering, understreger Jann Sjursen.

"Derfor er det også nødvendigt, at man får sat nogle konkrete målsætninger op og får lavet en egentlig strategi for, hvordan fattigdom skal bekæmpes i Danmark," siger han.

Både EU og OECD har en fattigdomsgrænse, som Danmark kan indføre, og står det til Jann Sjursen, skal man ikke acceptere, at nogle lever under den grænse.

De Radikale vil afsættes en pulje på fem milliarder kroner til indsatsen. Pengene skal også gå til at afskaffe de fattigdomsskabende ydelser som f.eks. starthjælp og kontanthjælpsloft, styrke psykiatrien og lave en særlig indsats for de mest udsatte grupper.

"Analyser viser, at de lave sociale ydelser får nogle få i job. Men langt størstedelen skubbes ud i større økonomiske og sociale problemer end dem, de havde i forvejen. Derfor skal de afskaffes," siger Jann Sjursen.

Ifølge OECD's fattigdomsgrænse er man fattig, hvis man har mindre end halvdelen af median­indkomsten i Danmark at leve for om måneden.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der bruger OECD's fattigdomsgrænse, lever næsten 350.000 danskere i Danmark i relativ fattigdom.

Fraregnes studerende, er der 234.000 fattige i Danmark. Det er en stigning på 83.000 personer siden 2002, eller hvad der svarer til en stigning på 55 pct. i perioden 2002-2009.