Slagteriarbejdere føler sig presset ind i fagforening: Toppen forsvarer metoden
- Vi har dygtige tillidsrepræsentanter, der tager dialogen med deres kolleger, siger næstformand i NNF, Jim Jensen. Foto: NNF.
Tidligere slagteriarbejdere fortæller, at de blev presset til at melde sig ind i NNF. Næstformanden roser tillidsfolk for deres indsats.

Siden 2006 har det været ulovligt at tvinge ansatte ind i bestemte fagforeninger, men tidligere slagteriarbejdere fortæller nu, at de blev presset til at melde sig ind i Fødevareforbundet NNF, da de fik job på Danish Crowns slagteri i Horsens.

Til Jyllands-Posten onsdag fortæller 'en håndfuld' tidligere ansatte, at de blev mødt af tillidsfolk, som pressede eller tvang dem til medlemskab af NNF.

- Man skulle være medlem for at kunne få arbejde. Nogle var ligeglade, men jeg følte mig trådt på mine rettigheder, siger Carsten Hoier, der i en kort periode i 2016 var ansat på Danish Crown i Horsens.

Til mediet beretter han om et fællesmøde for ansættelsen, hvor en tillidsrepræsentant sagte, at man som ansat på stedet skulle være medlem af NNF. 

En anden tidligere slagteriarbejder, Søren Rasmussen, undrede sig ifølge Jyllands-Posten over, at tillidsrepræsentanten på førstedagen hev ham og et dusin nyansatte på Danisk Crown i Herning til side, fordi de skulle underskrive en indmeldelsesblanket.

Tre andre tidligere Danish Crown-ansatte fortæller tilsvarende, at de på førstedagen blev præsenteret for en indmeldelsesblanket til NNF, og det ikke var en mulighed at sige nej. En af de tre arbejdede hos slagterigiganten så sent så sidste efterår, skriver avisen.

I NNF mener næstformand Jim Jensen, at slagteriarbejderne har mødt 'en engageret tillidsrepræsentant.'

- Vi synes, at vi har en legitim interesse i at have medlemmer. Og vi har også en stor interesse i at sørge for, at der er en stor opbakning til det faglige fællesskab. Vi har dygtige tillidsrepræsentanter, der tager dialogen med deres kolleger om at blive medlem, hvis du ikke er det i forvejen, siger Jim Jensen til Avisen.dk.

Kunne man forestille sig, at slagteriarbejderne har oplevet det anderledes, når en af dem siger: 'Jeg følte mig trådt på mine rettigheder'?

- Jeg ved ikke, om det er nuancer af det samme. Hvis der sidder en tillidsrepræsentant over for en kollega og siger, at alle andre er medlemmer af det faglige fællesskab, og det er utrolig vigtigt for os, at der er opbakning til fællesskabet, hvad hører man så som modtager af den besked? Der er ingen tvivl om, at den dialog, vores sindsygt dygtige tillidsfolk har ude på virksomhederne, er vi helt afhængige af og mægtig glade for.

I Jyllands-Posten bliver det beskrevet, at en slagteriarbejder har oplevet, at der blevet lagt to papirer frem til nyansatte: En til bankoplysninger og et til fagforeningen. Er det ok?

- Jeg ved ikke, om det sker, men jeg synes, at det er en god idé. At der er en tillidsrepræsentant, der siger, at der er praktiske oplysninger, vi skal have om dig, og så skal vi have dig til at forholde dig til det faglige. At vi skal have en dialog om det faglige fællesskab, ser jeg ikke noget unaturligt i.

I Jyllands-Posten taler du om 'et kollegialt pres.' hvad er det for et pres?

- Hvis man står i et arbejdsfællesskab, hvor der et fælles billede af, at sammenhold i en faglig organisation er vigtigt, og du ikke ønsker at være en del af det fællesskab, så kan du ikke udelukkes, at nogen vil tale med dig om det. Det er det kollegiale pres, jeg tænker på.

Gør det indtryk  på dig, at en tidligere medarbejder siger, at han føler sig trådt på sine rettigheder?

- Hvis det er foreningsfriheden, han mener, kan jeg ikke udelukke, at han har følt et vist pres i forhold til medlemskab. Og hvis man mener, at det pres er at træde på hans foreningsrettigheder, kan jeg godt følge ham, men jeg er ikke enig med ham, for vi har ikke fagforeningstvang. Vi har stor opbakning til det faglige fællesskab på slagteriområdet og nogle engagerede tillidsfolk, der er i dialog med deres kolleger om at bliver medlem af det faglige fællesskab.

En chef på Danish Crown vil  nu undersøge ledernes rolle på de møder, hvor medarbejdere angiveligt følte sig presset til at melde sig ind i NNF. Får de tidligere medarbejderes beretninger dig til at gøre noget i forhold til tillidsfolkene?

- Nej, dybest set ikke. I virkeligheden bekræfter det mig i troen på, at der er opbakning til det faglige fællesskab, og det vi kan i fællesskabet ude på slagterierne. Jeg er blevet bekræftet i, at tillidsrepræsentanterne er gode ambassadører ude på virksomhederne og opfordrer dem til at tage dialogen med medlemmerne.

Slut med eksklusivaftaler

Indtil 2006 fandtes der eksklusivaftaler på det danske arbejdsmarked. Aftalerne fastslog, at medarbejdere skulle være medlem af bestemte fagforeninger for at arbejde på bestemte virksomheder. Godt 200.000 danske lønmodtagere var omfattet af sådanne aftaler. 

I 2006 fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at det var i strid med menneskerettighederne, når danske lønmodtagere kunne tvinges ind i bestemte fagforeninger. Sagerne handlede om en ferieafløser i det daværende FDBs centrallager og en gartner, som var pålagt medlemskab af det daværende SiD.

Senere samme år fik eksklusivaftalerne dødsstødet af et bredt flertal i Folketinget.