SF hilser CO2-undersøgelse velkommen
Rigsrevisionens udvidede undersøgelse af milliardsvindlen med CO2-kvoter omfatter nu to ministre. Godt med en afklaring, mener Ida Auken.

Rigsrevisionens udvidede undersøgelse af omfattende svindel med CO2-kvoter, der gik via dansk register, skal nu også kulegrave to ministres rolle i svindlen.

Klima- og energiminister Lykke Friis (V) og skatteminister Troels Lund Poulsen (V) skal nu undersøges for, om de har givet vildledende svar til Folketinget.

SF's miljøordfører og næstformand i medlem af Det Energipolitiske Udvalg Ida Auken hilser en grundig undersøgelse velkommen.

"Lykke Friis har jo i lang tid fastholdt, at Danmark ikke var i centrum for kvotesvindlen, selvom hendes ministerium godt var informeret om det. Vi skal have klarhed over, hvorfor Lykke Friis gav Folketinget urigtige oplysninger," siger Ida Auken til Newspaq.

Omdrejningspunktet for svindlen var det danske CO2-kvoteregister, som Energistyrelsen står for, hvor der ingen form for identifikation fandt sted. På den måde kunne svindlen ske via det danske kvotesystem.

"Vi skal finde ud af, hvorfor det tog så lang tid at få ryddet op i kvoteregistret, hvor der pludselig stod over 1.200 underlige navne. I dag står der kun 30 navne," siger Ida Auken.

I alt er der svindlet for 38 milliarder kroner med CO2-kvoter.