NY AFTALE PÅ PLADS Se livet for en arbejdsløs under rød regering
Regeringen og Enhedslisten siger slut med kontrol og mistænkeliggørelse af arbejdsløse. I stedet skal der være respekt. Foto: Colourbox
Regeringen og støttepartiet Enhedslisten har fundet hinanden i en ny beskæftigelsespakke. Se de nye vilkår for de arbejdsløse.

Regeringen og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven aftalt at investere massivt i arbejdsløses kompetencer for at hjælpe dem i job.

Aftalen koster i alt 750 millioner kroner de næste to år.

- Ledige med en forældet uddannelse får adgang til at tage samtlige AMU-kurser som led i seks ugers selvvalgt uddannelse. Tidligere var loftet på fire uger.

- Prisloftet fjernes, så arbejdsløse nu igen frit blandt andet kan tage truckcertifikat og buskørekort.

- Der afsættes flere penge til jobrotation.

- Kommunerne skal ikke længere tvinges til at overdrage ledige akademikere til private aktører.

- Kommunerne får også friere rammer, så de i højere grad kan tilpasse indsatsen til den enkelte arbejdsløse.

- Det skal undersøges, om arbejdsløse i løntilskud og praktik skubber andre ud af arbejdsmarkedet.

- Kontanthjælpsmodtagere får nu ret til fem ugers ferie, hvor de ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

- For alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012 er der enighed om at forlænge dagpengeperioden med et halvt år, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige fire år. Overgangsordningen koster 328 millioner kroner i 2012 og 172 millioner kroner i 2013.