Scharla taber sag mod staten
Højesteret stadfæster Østre Landsrets dom i sagen om pensionisten Scharla Nielsens anklager mod staten. Dermed slipper staten for at betale over 80 milliarder kroner tilbage til danskerne.

Højesteret har stadfæstet Østre Landsrets dom i den såkaldt Scharla-sag. Staten vandt og dermed får danskerne ikke penge tilbage, som den nu afdøde Scharla Nielsen ellers havde krævet.

Scharlas Nielsens anklage mod staten lød, at Finansministeriet snød med sin måde at beregne satser for overførselsindkomster som for eksempel dagpenge, folkepension og kontanthjælp. Ligesom han mente, at Finansministeriet snød med beløbsgrænser for skat. Her er princippet, at reguleringen skal følge lønudviklingen, og det er ifølge Scharla Nielsen ikke sket.

Scharla Nielsen døde i august, men hans arvinger kørte sagen videre. Hans datter var mødt op i retten, og hun var tydeligt berørt i minutterne op til domsafsigelsen og sad urolig på sin stol

Hvis Scharla Nielsen havde vundet sin sag om reguleringer af overførselsindkomster, kunne det have kostet hele statens overskud i et år, har statens advokat, kammeradvokat Gregers Larsen, tidligere vurderet.

Ifølge ham ville alene skattedelen løbe op i 65 milliarder kroner plus renter. Det ville betyde en udskrivning på 80 milliarder kroner. Dertil ville komme et par milliarder, som modtagere af overførselsindkomster skulle have udbetalt.

Alt i alt ville det have svaret til hele statens overskud i år, som Nationalbanken netop har gjort op til 83,4 milliarder kroner i årets første 11 måneder.

Hverken forsvarer, anklager eller Scharla Nielsens datter ønskede at udtale sig.