Sådan er de nye regler for AMU-kurser
Der har været snyd med AMU-kurser. Men det vil minister bremse med nye regler.

Vilkårene for udlicitering af AMU-kurser ændres efter sager om snyd og misbrug af skattekroner.

Reglerne ændres således:

* En ny opstrammet udliciteringskontrakt, hvor alle udliciterede opgaver skal specificeres. Der afregnes per opgave. Det er ikke længere muligt at indgå en rammeaftale om udlicitering med en øvre beløbsgrænse.

* Den godkendte AMU-udbyder skal selv forestå al markedsføring. Tidligere måtte underleverandøren selv gøre det.

* Uddannelser i fælleskataloget, som blandt andet omfatter en række uddannelser inden for det arbejdsorganisatoriske område og flygtninge/indvandrerområdet, kan ikke udliciteres.

* Afholdelsen af AMU, som er udliciteret til en privat aktør, skal ske på uddannelsesstedets adresse og kan ikke ske på den virksomhed, kursisterne kommer fra.

* Den private kursusudbyder må ikke samtidig med eller i umiddelbar tilknytning til udliciteringsopgaven levere sammenlignelige ydelser til den virksomhed, organisation med flere, som AMU-aktiviteten afholdes for.

Fakta om AMU og udlicitering:

- AMU-systemet er med til at videreuddanne mennesker til job, som virksomhederne og samfundet har brug for. Det kan være viden om eksempelvis ny teknologi eller kompetencer inden for velfærdsservice. Eller det kan være et truck eller svejsecertifikat, som gør det muligt at varetage jobfunktioner, som forudsætter et certifikat og helt specifikke færdigheder.

- Der findes knap 100 godkendte udbydere af AMU, heraf 14 private udbydere. De godkendte udbydere har mulighed for at involvere private underleverandører i opgavevaretagelsen af arbejdsmarkedsuddannelser, og det er rammerne for dette samarbejde, som nu strammes

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning.

/ritzau/