QUIZ: Kan du huske konflikterne på arbejdsmarkedet?
Kan du huske, hvor lang lærerlockouten var eller hvornår gærkrisen stod på? Foto: Martin Sylvest/arkiv/Scanpix
Arbejdsmarkedets parter har adskillige gange været i konflikt. Test din viden om overenskomst og konflikt.

I disse dage tales der om den overhængende storkonflikt, der kan ramme, hvis forhandlingerne om de offentlige overenskomster bryder sammen.

Test her din viden om overenskomster og tidligere konflikter:

1. I 1933 fandt 1930'ernes største politisk-økonomiske forlig sted. Det skete efter Arbejdsgiverforeningen havde varslet lockout for 100.000 arbejdere, som havde afvist en lønreduktion på gennemsnitlig 20 procent.

Det var første gang, at staten brød ind og lavede en aftale mellem arbejdsmarkedets parter og blandede sig i deres overenskomster. Hvad hed forliget, der blev opkaldt efter Thorvald Staunings adresse?

a) Hesselgadeforliget
b) Kanslergadeforliget
c) Korsørgadeforliget

2. I 1973 var der en storkonflikt, hvor 155.000 strejkede, mens 105.000 var lockoutet. Efter to ugers konflikt blev der grebet politisk ind, og en arbejdsuge på maksimalt 40 timer blev sikret. Ligesom ligeløn blev indført - omend af formel karakter.

Hvem var statsministeren, der greb ind?

a) Jens Otto Krag
b) Anker Jørgensen
c) Poul Hartling

3. Ved den såkaldte påskestrejke i 1985, ville 300.000 strejkende have arbejdsugen sat ned til 35 timer. Schlüter-regeringen greb hurtigt ind, arbejdsugen blev i første omgang sat ned til 39 timer. Ved en senere forhandling endte den på de 37 timer, vi har i dag.

Hvor mange dage varede påskestrejken?

a) Seks dage
b) Ni dage
c) Ti dage

4. I den seneste storkonflikt nedlagde 450.000 ansatte i industrien arbejdet og kæmpede for den sjette ferieuge, hvilket lammede Danmark mellem 25. april og 6. maj.

Mange husker krisen som "gærkrisen", fordi danskerne i panik hamstrede gær fra supermarkedernes hylder.

Hvornår fandt konflikten sted?

a) 1997
b) 1998
c) 1999

5. Der gik hyppigere rygter om et regeringsindgreb, men statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) greb ikke ind, da sygeplejersker, pædagoger og sosu-assistenter strejkede i næsten to måneder for 15 procent mere i løn.

Hvornår fandt maratonstrejken sted?

a) 2001
b) 2005
c) 2008

6) I 2013 måtte mange danske forældre finde på alternativer til børnepasningen, da KL lockoutede lærerne efter et sammenbrud i forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og KL.

Det kom i sidste ende til et regeringsindgreb, men efter hvor mange dages lockout skete det?

a. 25 dage
b. 30 dage
c. 35 dage

7) KL's chefforhandler i lærerkonflikten 2013 er den samme forhandler som i disse dage forhandler for arbejdsgiversiden på det kommunale område.

Hvad hedder han?

a. Benny Andersen
b. Martin Damm
c. Michael Ziegler

8) I øjeblikket bliver der forhandlet i Forligsinstitutionen for at undgå en ny storkonflikt. Hvad hedder forligsmanden, der skal forsøge at opnå forlig?

a) Grete Christensen
b) Mette Christensen
c) Dennis Kristensen

9) Spillereglerne på det danske arbejdsmarked tager udgangspunktet i "den danske model", der er kendetegnet ved høj overenskomstdækning samt et princip om, at det er op til lønmodtagere og arbejdsgivere at forhandle sig frem til kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Modellen bygger på et forlig fra 1899 mellem Dansk Arbejdsgiverforening og det, der i dag er LO.

Hvad hed forliget?

a) Juniforliget
b) Augustforliget
c) Septemberforliget

1. b

2. b

3. a

4. b

5. c

6. a

7. c

8. b

9. c

Kilder: Den store danske, FAOS, Ritzau, DR.

/ritzau/