Pres på boligminister: Lejere skal have hurtig hjælp
Arkivfoto: Pexels
Til efteråret skal Folketinget tage stilling til, om investorer fortsat skal kunne hæve huslejen markant efter renovering af ejendomme. Lejerne har brug for en hurtigere løsning, mener flere partier.

Den amerikanske kapitalfond Blackstones opkøb af lejligheder i hovedstadsområdet - med markant stigende husleje til følge - får nu SF, Enhedslisten og Frederiksbergs socialdemokratiske viceborgmester, Michael Vindfeldt, til at kræve en hurtig politisk håndsrækning til lejerne. Det skriver A4 Nu.

Blackstone og andre pengestærke opkøbere gør brug af boligreguleringsloven, der tillader udlejere at sætte huslejen op efter renoveringer. I øjeblikket undersøger en ekspertgruppe, der blev nedsat af Folketinget i maj, omfanget og konsekvenserne af de omdiskuterede boligopkøb. Når ekspertgruppen efter planen afslutter sit arbejde til efteråret, skal politikerne tage stilling til eventuelle lovændringer. 

Men både Enhedslisten, SF og Frederiksberg Kommunes socialdemokratiske borgmester viceborgmester, Michael Vindfeldt, sætter spørgsmålstegn ved, om lejerne kan vente så længe med en afklaring.

Michael Vindfeldt, der selv har været med til at stoppe Blackstones opkøb af boliger på Frederiksberg, mener, at den omdiskuterede regel, som opkøberne benytter sig af, skal sættes ud af kraft.

- Det er i allerhøjste grad et presserende problem både for lejere i min kommune og resten af landet. Det er fornuftigt, man har nedsat et udvalg, men hvorfor har man ikke sat paragraffen (boligreguleringslovens regel om, at husleje kan stige efter renoveringer, red.) på pause i de kommuner, hvor vi kan se, at kapitalfondene køber helt vildt op og hæver huslejen flere steder, siger Michael Vindfeldt til A4 Nu.

Enhedslistens boligordfører, Søren Egge Rasmussen er enig i, at der er tale om lange udsigter, før der bliver handlet på lejerens pressede situation.

- Jeg havde gerne set, der var sket noget hurtigere, men nu har jeg da en forventning om, at det er noget af det første, vi kaster os over, når Folketinget åbner. Der skal sættes en stopper for, at udlejere som Blackstone laver dårlige moderniseringer og sætter huslejen permanent i vejret, siger Søren Egge Rasmussen til A4 Nu.

Både Michael Vindfeldt og Søren Egge Rasmussen peger på, at det er et stort problem, at huslejen bliver hævet permanent, så den er en evig indtægt for udlejer og således ikke kun dækker udgifter til renovering. 

Også i SF har sagen om kapitalfondes opkøb af boliger topprioritet, når Folketinget mødes igen i oktober. Boligordfører Kirsten Normann Andersen understreger, at det haster med at afskaffe paragraf 5 i boligreguleringsloven, der giver mulighed for at sætte huslejen op.

- Vi kan ikke længere se stiltiende til, mens kapitalfondene jager lejere på flugt fra vores byer ved at opkøbe ejendomme, renovere sparsomt, sætte huslejen op og så i mange tilfælde sælge igen. Det hul skal vi have stoppet, siger Kirsten Normann Andersen til A4 Nu.

Boligminister Kaare Dybvad (S) er enig i, at virksomheder som Blackstone presser den nuværende boligreguleringslovgivning ud over, hvad der var intentionen, men han vil ikke pege på mulige politiske løsninger.

"Vores udgangspunkt er, at der skal strammes op, men hvordan den konkrete model skal være afventer den igangværende ekspertgruppes anbefalinger samt de efterfølgende politiske drøftelser," skriver ministeren til A4 Nu. 

A4 Nu
via Listen To News