Politikere nægter at give slip på Fyn
Amt ? Selvom Fyns Amt snart er historie, så har politikerne i amtets Undervisnings- og Kulturudvalg besluttet at forblive virkelighed

Godt nok har et flertal af politikerne på Christiansborg bestemt, at landets amter skal lukke, når 2006 bliver til 2007.
Men det er flere af politikerne i Fyns Amt så kede af, at de nægter helt at give slip på Fyn og de fynske interesser.
På det allersidste møde i Undervisnings- og Kulturudvalget i Fyns Amt besluttede de syv politikere således ? i enighed ? at fortsætte arbejdet.
På egen hånd. Uden penge. I det, de har døbt Fyns Amts Kulturudvalg.
»Det er for at markere, at Fyn er en kulturel enhed, hvor der skal værnes om blandt andet vores identitet og sprog,« forklarer Carsten Abild (V), lidt endnu formand for Undervisnings- og Kulturudvalget i amtet.
»Fremover vil Fyn jo ikke blive nævnt ved navn, men som Region Syddanmark. Men vi er jo en egenart af glade og optimistiske mennesker,« mener Carsten Abild, der understreger, at udvalget fortsætter med et glimt i øjet.
Samme glimt, som også ligger bag Amtsrådets beslutning om at oprette en mindestue i amtsborgmesterens hidtidige kontor. Fyldt med blandt andet dokumenter, optagelser af amtsrådsmøder og gaver fra nære og fjerne gæster.

De fynske fyrtårne

Ifølge Carsten Abild vil en af det fortsættende kulturudvalgs opgaver være at agere støttekreds for mindestuen. Blandt andet ved at tilbyde sig som kustoder.
Derudover indeholder de foreløbige tanker en plan om generelt at støtte og forsvare det, Carsten Abild kalder de fynske, kulturelle fyrtårne.
»Vi har ingen penge, men vi har samlet en masse viden gennem amtets 36 års levetid, og den viden bidrager vi gerne med. Og så kan vi jo hjælpe de kommende 10 fynske kommuner ved at gå med ind i debatterne og derved måske tiltrække opmærksomhed og økonomisk støtte fra f.eks. fonde alene ved vores tilstedeværelse,« forklarer Carsten Abild.

Vinden vender igen

Og så er der nogle af de priser, Fyns Amt har været de glade givere af: Kulturprisen, kunstprisen og musikpriser.
»Det kan sagtens tænkes, at de kan fortsætte i vores regi,« mener Carsten Abild.
Men hvorfor accepterer I ikke bare, at amtet snart er historie og giver slip?
»Kommunalreformen vil ikke stå på til evig tid. På et tidspunkt vil man gå den anden vej igen, og når der begynder at blæse decentrale vinde, så står vi klar til at hilse velkommen,« siger han . Og hvor længe de bliver ved?
Længe, lover Carsten Abild:
»Vi har lavet en regel om, at skulle nogen træde ud af udvalget, så skal der træde en ny ind«.