OVERBLIK: Seksualundervisning underprioriteres i skolerne
Både ledere og lærere efterspørger mere faste rammer, så seksualundervisningen i skolerne struktureres.

En ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet peger på, at der er store udfordringer med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - eller bare seksualundervisning - i grundskolen.

I undersøgelsen har 1974 elever, 176 lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, 344 skoleledere, 1008 forældre og 68 kommunale skolechefer bidraget til evalueringen ved at udfylde spørgeskemaer eller deltage i interview.

Her kan du læse nogle af konklusionerne i undersøgelsen:

* Seksualundervisningen er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Emnet er ikke tildelt et selvstændigt timetal, men skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag.

* Skolelederen beslutter, hvilke fag undervisningen skal foregå i.

* De fleste elever modtager seksualundervisning.

* Men undersøgelsen konkluderer, at undervisningen er ledelsesmæssigt underprioriteret på mange grundskoler. På de fleste skoler er der ikke truffet en klar beslutning om, hvordan det skal integreres i undervisningen.

* Af lærerne har kun et mindretal gennemført det frivillige kursus i seksualundervisning på læreruddannelsen. Tallet ligger på 13 procent.

En betydelig andel af lærerne føler sig ikke fagligt klædt på til at varetage undervisningen.

* Lærernes kendskab til ministeriets læseplan er beskeden. Blot en fjerdedel af de lærere, der har seksualundervisning, har læst læseplanen, 23 procent har læst vejledningen, og 53 procent har hverken læst læseplanen eller vejledningen.

* Både ledere eg lærere fremhæver særligt det forhold, at der ikke er afsat et selvstændigt timetal til undervisningen.

* De interviewede ledere og lærere fremhæver dog, at det er en styrke, at der er stor fleksibilitet.

Kilde: Undervisningsministeriet.

/ritzau/

via Listen To News