OVERBLIK: Ny polsk lov kommer i kølvandet på strid med EU
De polske domstoles uafhængighed har skabt konflikt mellem EU og Polen.

Det polske parlament har fredag vedtaget to omstridte love om reform af landets retssystem. Lovændringerne har modtaget kritik fra Europarådet og fra EU, der mener, at loven udvisker magtens tredeling i Polen.

Reformen kommer i kølvandet på længere tids strid mellem Polen og EU.

Her kan du få et overblik over det konfliktfyldte forhold mellem Polen og EU:

* Lov og Retfærdighedspartiet vinder magten i 2015. En af partiets mærkesager er en reform af det polske retssystem. Domstolene er for ineffektive og langsomme.

* I sommeren 2017 fremsætter regeringen tre forslag til lovændringer. De bliver mødt af skarp kritik fra EU.

* Efter fremsættelsen blokerer præsident Andrezj Duda for to af lovforslagene.

* De blokerede lovforslag skulle have den effekt, at alle dommere i den polske højesteret var blevet afskediget, medmindre justitsministeren fandt, at de skulle fortsætte. Parlamentet skulle også have mere kontrol over udpegelsen af dommere.

* Den ene lov, præsidenten lod passere, tiltrak sig også kritik fra EU.

* EU-Kommissionen er blandt andet utilfreds med, at der er forskellige pensionsaldre for mandlige og kvindelige dommere og med at justitsministeren får magt til at forlænge en dommer ud over pensionsalderen samt til at fyre og udpege domstolsformænd.

* 15. november opfordrer EU-Parlamentet til, at Polen bliver sanktioneret i henhold til en paragraf i EU-traktaten, der er kendt som "atombomben".

EU-traktatens artikel 7 kan i yderste fald føre til, at et medlemsland bliver frataget sin stemmeret i EU's ministerråd. Den har aldrig før været anvendt.

En artikel 7-procedure kan først indledes, hvis et flertal på fire femtedele i ministerrådet stemmer for. Selve sanktionen kræver enstemmighed blandt de 27 andre EU -lande. Det ventes Ungarn at blokere for.

* Fredag den 8. november vedtager det polske parlament nye versioner af de love, præsident Andrzej Duda blokerede for tidligere på året. Præsidentkontoret indikerer, at Duda denne gang har i sinde at skrive under.

Vedtagelsen i det polske parlament kommer umiddelbart efter at en rapport fra Europarådets Venedigkommission har kritiseret reformen som en "alvorlig trussel" mod retssystemet.

Kilder: Ritzau og Financial Times.

/ritzau/