OK-forhandling skudt i gang med demonstration
Kontoransatte skal have ret til overenskomst, også selvom mindre end halvdelen af de ansatte er medlem af HK. Det mener HK. Foto: Colourbox
HK's medlemmer var mødt for at vise deres utilfredshed med den såkaldte 50-procentsregel, da overenskomstforhandlingerne blev skudt i gang.

150 medlemmer af HK Privat hilste forhandlerne velkommen med kravet om at få fjernet den omstridte 50 procents regel. Men direktøren i Dansk Industri, Karsten Dybvad, afviste på forhånd, at reglen bliver fjernet.

"Kravet blev fremført i 2010 og afvist. Og det bliver også afvist ved de her overenskomstforhandlinger," sagde han ved en kort pressebriefing i Dansk Industris midlertidige domicil i Ørestaden onsdag middag.

"Når vi afviser at fjerne 50 procentsreglen, så hænger sammen med, at den danske model med to parter, der forhandler med hinanden, at der skal man repræsentere nogen for at give en forhandling legitimitet. Så hvis HK kan organisere 50 procent på en arbejdsplads, så kan de også blive dækket af en overenskomst," sagde Karsten Dybvad.

50-procentreglen betyder, at mindst halvdelen af de ansatte på en kontorarbejdplads skal være medlem af HK, for at have ret til en overenskomst, hvis arbejdsgiveren vel at mærke er med af en arbejdsgiverorganisation.

Ude foran Dansk Industris hus stod formand for HK/Privat, Simon Tøgern sammen med omkring 150 medlemmer med sloganet '50 procents-regel - 100 procents uretfærdighed' på medbragte skilte.

"Vi er kommet for at vise, at det er en uretfærdig regel. Vi kan ikke se, hvorfor vi er de eneste, der skal ligge under for den regel. Men nu må vi afvente og se, hvad de forhandler sig frem til," lød det fra Simon Tøgern.

Thorkild E. Jensen, der er chefforhandler for de otte fagforbund i CO-industri gentog, at fjernelsen af reglen er et krav til de forhandlinger, der blev skudt i gang i dag.

"Det er et krav, vi stiller, men det er ikke et ultimativt krav. Vi går ikke til forhandlinger med ultimative krav," sagde han på vej ind til forhandlingerne.

Parterne forventer, at forhandlingerne er afsluttet 10. februar, men i værste fald kan de blive længere og ryge en tur omkring forligsinstitutionen.