Nyt udspil skal stoppe svigt af børn
Nyt udspil fra socialminister Karen Hækkerup (S) skal styrke kommunernes indsats i sager om overgreb på børn.

Der skal nu strammes kraftigt op på kommunernes indsats i sager, hvor der er mistanke om, at børn er udsat for overgreb eller svigtende omsorg.

Det er indholdet i et nyt udspil fra socialminister Karen Hækkerup (S). Udspillet kommer som en reaktion på en lang række sager, hvor kommunerne ikke har grebet ind i tide og på tilstrækkelig vis.

- Som samfund kan og skal vi ikke acceptere, at børn vokser op i en hverdag med utryghed, vold og seksuelle overgreb.

- Vi må desværre konstatere, at der er et stort behov for at løfte indsatsen på området, så vi fremover kan få en hurtigere og bedre behandling af sagerne, siger Karen Hækkerup.

Hendes udspil vil koste 315 millioner kroner fra 2013 til 2016. Det vil nu indgå i forhandlinger om satspuljen for næste år.

Blandt elementerne i udspillet er, at alle underretninger med bekymring for børn skal vurderes inden for 24 timer. Alle underretninger skal registreres. Har børnene allerede en sag i kommunen, skal der følges op med en ekstra vurdering af det, der er sat i gang i sagen.

Kommunerne får pligt til at afholde en børnesamtale allerede under den børnefaglige undersøgelse - og de forpligtes til at holde en samtale uden forældre, hvor der er mistanke om vold eller overgreb fra forældreside.

Ministeren vil også styrke uddannelse og efteruddannelse af kommunens sagsbehandlere, sikre beredskab i kommunerne til at håndtere disse sager samt styrke samarbejdet mellem kommune og politi, blandt andet så der kan udveksles nødvendige, personfølsomme oplysninger i sagerne.

Planen fik en positiv modtagelse blandt børneorganisationer, da den blev omtalt i DR's tv-avis søndag aften.

Formanden for Børns Vilkår, Peter Albæk er især glad for, at underretninger skal håndteres inden for et døgn.

- I mange af de her sager har underretninger ligget alt for længe, siger han.

Psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet, er dog bekymret for, om regeringens udspil får effekt nok.

- Igennem tiderne har der været så mange andre initiativer og lovstramninger fra skiftende ministre, som ikke har fået tilstrækkelig effekt i kommunerne, siger han til DR.

/ritzau/