Mest problemfri juletrafik i årevis
En af årets største rejsedage forløb fredag, stik mod traditionen, uden problemer. Faktisk var trafikken mindre end på end ganske almindelig fredag.

Rigtigt mange juleklare danskere krydsede landet fredag - og ganske usædvanligt forløb den store rejsedag op mod jul uden problemer i år.

»Den normalt hektiske dag er forløbet stille og roligt. Vi regner med, at de fleste har lært af de forrige år og er taget af sted torsdag i stedet. For i år er klart en undtagelse fra de andre år. Trafikken fredag har faktisk været mindre end på en ganske almindelig fredag,« siger Martin Lorentzen, trafikmedarbejder i Vejdirektoratet.

Fredag var der enkelte mindre uheld på Motorring 3 i København samt en kortvarig lukning af Storebæltbroen på grund af en påsejlingsalarm ved 15-tiden, men det skabte ikke problemer for trafikken. Broen blev lukket, da Søværnets Operative Kommando frygtede, at et skib ville påsejle Vestbroen. Alarmen blev dog afblæst efter 10 minutter.

Også hos DSB har man oplevet den store rejsedag som tæt på problemfri.

»Vi har ikke kørt med de store forsinkeler. Der var et enkelt kystbanetog, der brød ned, så det holdt og spærrede på Østerport Station, men det blev ordnet inden for kort tid. I år har vi har blandt andet sat informationsvagter ind på de store stationer for at hjælpe passagerer med at finde de rigtige perronafsnit, så togene ikke bliver forsinket af folk, der løber rundt med alle deres pakker og ikke kan finde deres tog,« lyder det fra Martin Sun Larsen, kommunikationsmedarbejder DSB.

DSB havde fredag al deres driftsmateriale i brug og sat ekstra vogne ind på særligt travle afgange.