Mens LO mister medlemmer: Flere vælger gule fagforeninger
Medlemmerne efterspørger i høj grad god service, mener Johnny Nim. Han er formand hos Det Faglige Hus, som har haft medlemsfremgang det seneste år. Foto: Ernst van Norde/Scanpix
De gule fagforeninger er blandt de organisationer, der nyder godt af, at flere danskere melder sig ind i en fagforening. Det viser nye tal.

Stadig flere lønmodtagere har i løbet af det seneste år meldt sig ind i en fagforening. 

Men mens det går rigtig godt for de såkaldte gule fagforeninger, oplever flere fagforeninger under hovedorganisationen LO faldende medlemstal. 

Det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik. 

Det samlede antal medlemmer af gule fagforeninger uden for hovedorganisationerne var sidste år 334.442 medlemmer. Det var lidt over 12.000 flere medlemmer end året før.

I LO så billedet noget anderledes ud. Her er der siden sidste år sket et fald i antallet af medlemmer på 15.781.

Det Faglige Hus: Vi spørger medlemmerne

Hos det gule fagforbund Det Faglige Hus, der repræsenterer 2B - Bedst og Billigst, Funktionærkartellet og Fagforeningen Danmark, har man på et år fået 6.764 nye medlemmer.

Medlemsvæksten skyldes god service, vurderer forbundets formand, Johnny Nim.

- Vi laver tilfredshedsundersøgelser på alt, hvad vi foretager os. Vi hører altid medlemmerne ved at sende spørgeskemaer ud til dem, så vi hele tiden optimerer vores service. Og er der medarbejdere, der ikke giver en ordentlig service, så kalder vi dem selvfølgelig ind, siger han til Avisen.dk. 

Han peger på, at der blandt personalet i Det Faglige Hus er en stor professionalisme, der giver forbundet et godt ry.

- Mund til mund betyder meget for vores vækst, for halvdelen af vores nye medlemmer er kommet, fordi andre anbefaler os. Og så har vi haft en ret kraftig markedsføring, siger Johnny Nim.

Fald og fremgang i medlemmer fra 2015 til 2016

Akademikernes hovedorganisation, AC: + 4,2 procent

Hovedorganisationen FTF: + 0,3 procent

Hovedorganisationen LO:  - 1,9 procent

Organisationer uden for hovedorganisationerne: + 3,7 procent

 

UDVID

"Intet indhold" 

Hos Danmarks største fagforening 3F, der er en del af LO, forstår man godt, at der er brug for en omfattende PR-strategi hos de gule fagforeninger.

- Jeg kan godt forstå, at Det Faglige Hus koncentrerer sig om markedsføring, for der er ikke noget indhold i det produkt, de har. Det, vi står vagt om, er en dansk overenskomstmodel, hvor der er noget konkret i det medlemskab, vi har, for eksempel retten til at stemme om overenskomsten og retten til at strejke for en overenskomst, siger forbundssekretær i 3F Henning Overgaard. 

I 3F har man fra 2015 til 2016 oplevet et fald på 6.361 medlemmer.

Vil have fat i unge og udenlandsk arbejdskraft

Henning Overgaard påpeger, at medlemsflugten fra 2015 til 2016 er halveret, hvis man sammenligner med, hvordan det så ud i 2013.

Og på årsbasis kommer der 20.000 nye medlemmer til, forklarer han. Men forbundssekretæren anerkender, at der fortsat er udfordringer. 

- Det er rigtigt, at flere melder sig ind hos dem, der står udenfor den traditionelle fagbevægelse. Der er ingen tvivl om, at heri ligger der en stor opgave for os i at være med til at oplyse lønmodtagerne om, hvad indholdet er af det, der ligger i et fagforeningsmedlemskab, siger han.

Ifølge Henning Overgaard består opgaven især i at nå den yngre generation og de udlændinge, der arbejder i Danmark.   

Flere akademikere i fagforbund

Ved årsskiftet kunne lønmodtagerorganisationerne samlet set registrere 1.814.200 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er en stigning på 6.900 medlemmer i forhold til året før.

Stigningen skyldes især, at flere akademikere har meldt sig ind hos akademikernes hovedorganisation, AC. Her steg medlemstallet med 4,2 procent fra 2015 til 2016.

Organisationer uden for hovedorganisationerne

2B - Bedst og Billigst 

Business Danmark

Danmarks Frie Fagforening

Dansk Formands Forening

Dansk Journalistforbund

Den Danske Landinspektørforening

Fagforeningen Danmark

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte

Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet m.fl.

FRIE Funktionærer

Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen

Fængselsforbundet i Danmark

Ingeniørforeningen i Danmark

ASE Lønmodtagere (Tidligere: JOBtryghed)

Kristelig Fagforening

Maskinmestrenes Forening

Søfartens Ledere

UDVID