Meldepligt efterses for alle på tålt ophold
Nu skal melde- og opholdspligten for personer på tålt ophold revurderes hvert halve år.

Justitsministeriet lemper reglerne for personer på tålt ophold i Danmark. Fremover skal pligten til at melde sig hos politiet eller bo i Center Sandholm tages op til vurdering hvert halve år, oplyser Justitsministeriet.

De nye retningslinjer er indført af Justitsministeriet som konsekvens af den såkaldte Karkavandi-dom i Højesteret, hvor den tvungne placering af iraneren Elias Karkavandi i Center Sandholm blev fundet urimelig i forhold til menneskerettighederne.

- Det er Justitsministeriets vurdering, at proportionaliteten løbende skal vurderes, og at det skal ske hver 6. måned, medmindre forholdene tilsiger noget andet, siger justitsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Justitsministeren har udsendt en instruks til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om kravet om løbende vurderinger af meldepligten, der skal sikre, at politiet ved, hvor personer på tålt ophold befinder sig.

Det er derfor som en konsekvens af de nye retningslinjer, at alle de 38 personer på tålt ophold i øjeblikket også får vurderet meldepligten "i den kommende tid", oplyser ministeriet.

Indtil nu har myndighederne kun skulle vurderer løbende, om der var muligt at sende personer på tålt ophold hjem. Melde- og opholdspligten lå derfor fast.

- Regeringens holdning er, at udlændinge på tålt ophold grundlæggende er uønskede her i landet som følge af de forhold, der har ført til, at de pågældende er på tålt ophold, fortæller Bødskov.

- De skal derfor udrejse af Danmark og skal udsendes af landet, så snart det måtte blive muligt.

Personer kan komme på tålt ophold, hvis de ikke er berettiget til asyl eller er udvist for at være til fare for statens sikkerhed eller for anden alvorlig kriminalitet.

/ritzau/