Medarbejderflugt: 100 tilsynsførende hos Arbejdstilsynet har sagt op
Claus Skovhøj Olsen (tv.) Foto: pressefoto/Jeppe Michael Jensen/Scanpix
Erfarne nøglemedarbejdere forlader Arbejdstilsynet på et tidspunkt, hvor den interne trivsel får dumpekarakter af de ansatte. Tillidsrepræsentant er dybt bekymret for tab af erfaring

100 tilsynsførende har inden for de seneste tre år sagt deres stilling op i Arbejdstilsynet. Det fremgår af en opgørelse, som Arbejdstilsynet har foretaget for Avisen.dk

Opsigelserne er landet på ledelsens bord i en periode, hvor der er gennemført besparelser, fyringer, effektiviseringer og ændringer i daglige arbejdsgange.

I slutningen af 2016 viste en intern trivselsundersøgelse, at medarbejdernes tillid til den øverste ledelse smuldrede. I sidste uge stoppede direktør Peter Vesterheden med øjeblikkelig virkning og erkendte i en intern mail, at de seneste udfordringer havde 'slidt' på både ham og medarbejderne.

Claus Skovhøj Olsen, der er sekretariatschef i Arbejdstilsynets direktionssekretariat, er opmærksom på det stigende antal medarbejdere, der søger væk, men nedtoner samtidig, at det skulle være et problem. I 2014 afleverede 32 tilsynsførende deres opsigelser. I 2015 var det tilsvarende tal 31, og sidste år valgte 37 at gå nye veje. 

- Den forholdsvis lille stigning (fra 2014 til 2016, red.) er ikke i sig selv alarmerende, men det er altid noget, vi følger tæt, for vi vil selvfølgelig gerne beholde vores gode medarbejdere. Samtidig med at det jo også er naturligt, at der er en vis udskiftning, skriver Claus Skovhøj Olsen i en mail til Avisen.dk.

Ud over de 100 tilsynsførende, der selv valgte at gå, har Arbejdstilsynet sagt farvel til 60 medarbejdere, der blev fyret i 2015 som følge af begrænsede bevillinger. 30 af de opsagte var tilsynsførende.

Arbejdstilsynet har netop besluttet at rekruttere en 'et antal tilsynsførende,' så ledige stillinger kan blive genbesat. Med de nyansatte vil der være cirka 265 tilsynsførende. Tidligere var der over 400 tilsynsførende i Arbejdstilsynet. 

Problemer vi arbejder med

Claus Skovhøj Olsen afviser, at opsigelserne i sig selv giver anledning til en ændret kurs internt i Arbejdstilsynet:

- Men det gør den trivselsmåling, vi fik i efteråret 2016 derimod. Den pegede helt klart på, at vi havde nogle arbejdsmiljøproblemer, som vi skulle arbejde med. Det er vi i gang med, skriver Claus Skovhøj Olsen.

Trivselsundersøgelsen viste blandt andet, at medarbejderne savnede anerkendelse fra ledelsen, og at de ikke havde tillid til udmeldinger fra tilsynets top. Med nye samarbejdsformer og møder med medarbejderne håber tilsynet, at flere vil trives bedre på jobbet.  

Tillidsrepræsentant for medlemmerne af Dansk Metal og næstformand i Arbejdstilsynets hovedsamarbejdsudvalg, Alexander Baadh, ser med stor alvor både på trivselsundersøgelsen og på kollegernes opsigelser. 

 - Det er erfarne kolleger, der smutter. Det positive er, at deres kompetencer kan bruges på andre arbejdspladser, hvor en del af dem fortsat beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Men opsigelserne bunder jo samtidig i, at kollegerne ikke længere kan se sig selv i de nuværende rammer, siger Alexander Baadh, der er tilsynsførende på Sjælland.

Der sker forandringer på alle arbejdspladser, også i Arbejdstilsynet. Er I ikke i stand til at håndtere forandringer? 

 - Vi er meget forandringsparate. Vi er en politisk styret organisation, og det i sig selv skaber mange forandringer. Sådan som jeg hører det fra mine tidligere kollegaer, så følte de ikke længere, at deres kerneopgave var at flytte arbejdsmiljøet og at bidrage til en forståelse for vigtigheden af et godt arbejdsmiljø, siger Alexander Baadh og tilføjer, at der også var kolleger, som havde det svært med 'den skygge, som de årlige finanslovsforhandlinger kaster over Arbejdstilsynet'.

Genskabe tillid

Han forudser nu, at kolleger uden tung erfaring vil have svært ved at træffe kvalificerede afgørelser i forbindelse med tilsyn i virksomhederne. Måske står de tilmed over for en tidligere og mere erfaren kollega, der i mellemtiden er blevet ansat til at stå for sikkerheden i den virksomhed, hvor de er på besøg:

- Nye kolleger skal nok få styr på reglerne, men historikken mangler, og det kan gøre det vanskeligt at træffe fyldestgørende afgørelser. Man ved heller ikke, hvordan andre virksomheder har håndteret tilsvarende problemer, siger Alexander Baadh, der understreger, at han og de øvrige tillidsfolk fortsætter samarbejdet med tilsynsledelsen i håb om at genskabe tilliden internt. 

- Men det er svært, når de økonomiske rammer, vi arbejder inden for, er så stramme, siger han.

Tilsyn er svækket

Professor og arbejdsmiljøforsker på Aalborg Universitet, Peter Hasle, der har fulgt udviklingen i Arbejdstilsynet gennem en årrække, deler bekymringen:

- Nedskæringer har reduceret antallet af tilsynsførende  ganske betydeligt, og dårlig trivsel har ført til, at mange søger væk fra Arbejdstilsynet. Danmark står derfor med et arbejdstilsyn, som har svækkede muligheder for at føre et effektivt tilsyn. Det bliver derfor sværere at nå de ambitiøse mål, som regeringen har fastlagt i sin strategi for arbejdsmiljøet i 2020, lyder Peter Hasles vurdering. 

via Listen To News