Luften er renset for dioxin
Langt om længe har kampen mod giftstoffet dioxin vist sig at give pote. Udslippet herhjemme er faldet med to tredjedele, viser undersøgelse.

Det er blevet beskyldt for at fremkalde kræft, for at skade sædkvaliteten og for at øge risikoen for sukkersyge.

Nu ser det udskældte giftstof, dioxin, imidlertid ud til at være på retræte herhjemme. I hvert fald er udslippet herhjemme reduceret med 68 procent siden 1990, viser en opgørelse fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Det er primært en målrettet indsats hos industrien og i affaldsforbrændingen, hvor udslippene er faldet med henholdsvis 99 og 94 procent, der er skyld i den gode udvikling.

Den største tilbageværende synder er, ifølge opgørelsen, den almindelige danskers brug af brændeovne. Træfyring står nemlig for 40 procent af det samlede danske udslip, og her er udslippet af dioxin steget med 37 procent siden 1990.

Ildebrande er den næststørste kilde til forurening.