Løkke godkendte garantisvigt i årevis
Lars Løkke Rasmussen (V) har i seks år vidst, at kræftpatienter venter i ugevis på strålebehandling

Kræftskandalen kan på ingen måde komme bag på sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Ministeren oplyser nu, at han i årevis har vidst, at ventetiderne på strålebehandling overskred behandlingsgarantien:
»At de faktiske ventetider overskrider fristerne, har jeg vidst, siden reglerne trådte i kraft 1. september 2001. Og som minister har jeg vidst det, siden jeg tiltrådte 27. november 2001,« oplyser ministeren til Folketinget.

Lars Løkke Rasmussen (V) har ellers kunnet give offentligheden det indtryk, at ansvaret ligger hos amterne og Sundhedsstyrelsen, der ifølge ministeren ligefrem har begået lovbrud.

Ministerens højre hånd var for to år siden med til at godkende, at kun hver anden kræftpatient skulle strålebehandles inden for behandlingsgarantiens fire uger på Rigshospitalet.

Sundhedsministeren har personligt udpeget den øverst placerede embedsmand i Sundhedsministeriet, Vagn Nielsen, til bestyrelsen af Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), der er arbejdsgiver for blandt andet Rigshospitalet.

Dermed har ministeren indirekte været med til at godkende, at kræftpatienter ikke kom i behandling inden for de fire uger, som behandlingsgarantien påkræver.

I et referat som Nyhedsavisen er i besiddelse af fra 1. december 2004 står:

»Flere medlemmer af bestyrelsen beklagede, at resultatkravene for ventetider på livstruende sygdomme nedjusteres. Særligt kravet til efterbehandling på kræftområdet (strålebehandling, red.), der nedsættes fra, at 95 procent til 45 procent skal være i behandling inden for fire uger.«

Bestyrelsen mente, at det var vigtigere at stille »realistiske krav end helt urealistiske krav, som vil demotivere personalet.«

Per Clausen fra Enhedslisten forstår derfor ikke ministerens kritik af amterne:             

»Når ministeren kritiserer amter for ulovligheder, så har han selv medvirket til det med sin repræsentation i H:S,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren