Lars Barfoed tramper på de enlige mødre
Den nye forældremyndighedslov, som faderretsbevægelsen Foreningen Far har sat sine kraftige fingeraftryk på, tager rettighederne fra kvinderne.

Den kommende forældremyndighedslov, som der synes at være bred enighed om hos alle partier i Folketinget, drejer samfundet i patriarkalsk retning og umyndiggør enlige mødre, som kommer under tøflen hos fædrene til deres børn.

Mændene bestemmer

Fælles forældremyndighed handler slet og ret om magt. Den nye lov betyder, at der stort set altid vil være fælles forældremyndighed, når manden ønsker det. Kun med mandens tilladelse eller når han har begået grov kriminalitet eller lignende, kan kvinden få forældremyndigheden alene.
Det handler ikke om, at faderen skal have mere kontakt med barnet. Denne side af sagen reguleres nemlig af samværsreglerne. Her har staten alle mulige sanktionsmuligheder over for moderen, som kan sikre barnets kontakt med faderen. Når faderen vel og mærke gider. For det er nemlig kun et tilbud til ham, hvis han har lyst.
Det handler heller ikke om at fjerne forhindringer for, at flere fædre bliver primære omsorgsperoner for barnet. Det er der nemlig i forvejen intet i lovgivningen, der hindrer.
Langt de fleste enlige fædre ønsker, at moderen har det primære ansvar. Og har ikke til hensigt at lette hendes byrder.
Pligterne må mødrene gerne beholde i det store og hele. Men rettighederne, som skulle følge med pligterne, vil man ikke betro kvinderne. Kvinder må nemlig ikke få magt i det her samfund. Magt over deres eget liv. Magt til at bestemme selv og selv forvalte forældremyndigheden, selvom barnets ve og vel påhviler dem.

Kvinderne har ansvaret

For sådan er det. Børneomsorgen varetages i overvejende grad af kvinder. Det gælder i ægteskaberne såvel som i de fleste andre familier såvel som i børneinstitutioner og skoler.
Uanset alt råberiet om hvor gode fædre mænd er, så er moderen primær omsorgsperson for barnet i ni ud af ti tilfælde, når forældrene flytter fra hinanden.
Alligevel må hun ikke selv få lov til at få forældremyndigheden over barnet, som hun vier en stor del af sit liv modsat faderen, som er frit stillet til den grad af kontakt, som aktuelt passer ind i hans liv. Med statsmagtens hjælp kan han når som helst gribe ind i kvindens liv og stille krav, som det passer ham. Det giver den enlige mor en stor grad af utryghed.
Men selv hvis man lever et almindeligt familieliv som ægtefæller med fælles børn og intet har at gøre med dine-mine-vores-børn livsstilen , skal man ikke vide sig for sikker over for statsmagtens vilkårlige indgriben i familielivet. Dør ægtefællen eller skilles man fra vedkommende, kan svigerforældre med den kommende lov tiltuske sig samvær med ens børn. Man kan få tvangsbøder, hvis man ikke udleverer sit barn til dem!
Uhyrlighederne i lovgivningen kan altså før eller siden ramme næsten enhver af os. Så jeg siger: Velkommen til fremtidens statsstyrede familiehelvede!