L&F Landmand vinder principsag i Vestre Landsret
Det var ikke i orden, da Haderslev Kommune ville pålægge Avlscenter Eskegaard I/S at etablere et forsinkelsesbassin til 700.000 kroner for at mindske forurening på grunden. Det fastslår Vestre Landsret i en dom onsdag. Dermed bliver der sat punktum i Landbrug & Fødevarers ældste principsag, der har kørt siden 2010.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Det var i forbindelse med en større udvidelse af Avlscenter Eskegaard, at kommunen krævede, at udledningen af tagvand fra ejendommen skulle ske via et forsinkelsesbassin med vandspejl og plantevækst. Kravet blev stillet, selv om kommunen ikke havde foretaget en konkret vurdering af, om der ville være et forureningsproblem på grund af udledningen af tagvandet. En uvildig skønserklæring fastslog under retssagen, at udledning via dræn var fuldt ud forsvarligt.Alligevel gav Retten i Sønderborg kommunen ret i, at landmanden skulle investere i det dyre bassin, som vandet kunne blive udledt i. Landbrug & Fødevarer førte sagen videre til landsretten, der nu fastlår, at kommunens krav er ugyldigt. Avlscenter Eskegård slipper således for at investere i forsinkelsesbassinet.Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, glæder sig over afgørelsen fra Vestre Landsret:"Med denne dom forventer vi, at det nu er slut med, at kommuner fristes til at stiller krav om dyre forsinkelsesbassiner uden miljømæssig grund," siger Lone Andersen, der også er formand udvalget, der kører Landbrug & Fødevarers principsager.Chefjurist i Landbrug & Fødevarer, Charlotte Bigum Lynæs, kalder dagens afgørelse for 'meget principiel':"Landsretten kritiserer Haderslev kommune for at stille dyre krav uden at vurdere den konkrete miljøpåvirkning for vandløbet. Det er i strid med proportionalitetsprincippet og udgør en væsentlig fejl. Juridisk kan den præmis få stor betydning", siger Charlotte Bigum Lynæs.Hun tilføjer, at Landbrug & Fødevarer har brugt enorme ressourcer - ikke mindst via landbrugets videncenter, SEGES - på at udarbejde de faglige beregninger, som kommunen selv skulle foretage."Nu har vi heldigvis landsrettens ord for, at kommunerne selv skal oplyse sagerne ordentligt, inden der træffes en byrdefuld afgørelse", siger Charlotte Bigum Lynæs.For yderligere oplysninger kontakt pressechef Henny Christensen: 24637236
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.