Kvinder i kedeldragt og forklæde får mindre
Inden for en lang række fag får kvinder betydeligt mindre i løn end mænd for de timer, de rent faktisk lægger på arbejdspladsen. Foto: Colourbox
I en lang række almindelige job inden for fødevarer, fremstilling og service tjener mænd langt mere end kvinder. Kønsforsker sukker.

Møbelpolstrer, bartender, frisør, bager, tjener, sekretær eller buschauffør.

Hvis du har en af de jobtitler og er kvinde, så er der stor sandsynlighed for, at du tjener mindre end din mandlige kollega.

De seneste løntal fra 2010 fra Danmarks Statistik viser store lønforskelle mellem mænd og kvinder indenfor helt almindelige lavlønsjob.

Mænd inden for bager- og konditorfaget tjener eksempelvis 189,39 kroner per præsteret time. For kvinder er lønnen 156,79 kroner. Dermed er lønforskellen på knap 21 procent.

Hos fagforeningen Bager- og konditormestre i Danmark er direktør Carsten Wickmann overrasket over løngabet.

- Vi har en minimallønsoverenskomst, der gør, at man har en mindsteløn, som alle skal have, og så lægger man personlige tillæg oveni. Jeg har ikke hørt om, at der skulle være en lønmæssig forskel på mænd og kvinder, siger han til Newspaq.

Hans bud på en forklaring er, at mænd typisk er bagersvende, mens kvinder er konditorer.

- Konditorarbejder foregår typisk om dagen, mens bagerarbejde starter om natten, hvor man får tillæg oveni, og det giver alt andet lige en højere timeløn, siger han.

Hos Danmarks største fagforbund 3F, der blandt andet organiserer lagerarbejdere og transportmedarbejdere forklarer gruppeformand Jan Villadsen lønforskellen blandt mandlige og kvindelige lagerarbejdere på 14 procent med, at mænd har tungere arbejde og mere natarbejde.

- Hvis man er på samme virksomhed, tjener man det samme, men mænd har oftere natarbejde og tungere arbejde, mens kvinder typisk arbejder i dagtimerne på virksomheder med lettere lagerarbejde, siger Jan Villadsen.

Han pointerer dog, at 3F's overenskomst er normallønsområdet.

- Det betyder, at man skal have det, der står i overenskomsten. Så reelt bør der ikke kunne være forskel, siger han.

Kønsforsker professor Annette Borchorst fra Aalborg Universitet peger på mange forskellige årsager til den ulige løn.

- Det er ikke et område, der kan puttes på en kort og enkel form. Så var det også enkelt at løse. Men det er veldokumenteret, at mænds arbejdsfunktioner vægtes højere. Og så går kvinder glip af lønstigninger, når de går på barsel, siger hun.

Se også billedhjulet "Her får kvinder for lidt i løn" om lønforskellene i 26 forskellige fag.