HSV som danskerklub
Listen over danske spillere, der har taget en tørn for Hamburger Sportsverein er lang.

I alt 10 danskere har slået deres folder i den nordtyske storklub:

Ole Bjørnmose 1971-77

Lars Bastrup 1981-82

Allan Hansen 1982-84

John ?Faxe? Jensen 1988-89

Stig Tøfting 1993-95, 2000-02

Jacob Friis-Hansen 1996-97

Allan K.Jepsen 1997-99

Thomas Gravesen 1997-2000

Kim Christensen 2002-03

Lars Jacobsen 2002-03