HK/Danmark HK: Ingen må falde ud over kanten
Tusindvis står til at falde ud af dagpengesystemet ved årsskiftet - mange helt uden mulighed for forsørgelse. Det må ikke ske - og det er mit klare forventning, at regeringen tager hånd om det, siger Mette Kindberg, næstformand for HK.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Det er ikke et velfærdssamfund værdigt, at man lader tusindvis af personer falde gennem det sociale sikkerhedsnets masker.

- Vores klare forventning til de forhandlingerne Mette Frederiksen sætter i gang fredag er, at når de er overstået, må ingen komme til at stå uden forsørgelse, bare fordi de er arbejdsløse. Ingen må falde ud over kanten, siger Mette Kindberg.

- Og vi forventer også, at det skal blive nemmere at genoptjene retten til dagpenge. Den gamle regering halverede dagpengeperioden og fordoblede den tid, der skal til på arbejdsmarkedet, før man har optjent ret til dagpenge igen. Det hænger ikke sammen, siger hun.

Mette Kindberg understreger dog, at HK også har konstruktive forslag til ministeren og forhandlerne om, hvordan vi kan sikre os, at de ledige slet ikke når kanten, før de får arbejde.

HK har tidligere foreslået, at der allerede sættes ind den dag, man er så uheldige at blive fyret, så risikoen for at havne i arbejdsløshedskøen formindskes.

HK foreslår også, at man forbedrer muligheden for jobrotation, så ansatte kan få efteruddannelse, mens deres jobfunktion varetages af en ledig.

- Men jobrotation skal tælle med som genoptjening til dagpengeret, siger Mette Kindberg.

- Det giver ingen mening, at ledige udfører et helt normalt fuldtidsjob men ikke får det godskrevet nogen steder, siger hun.

HK foreslår også, at ledige skal have bedre mulighed for at uddanne sig i ledighedsperioden, og at uddannelse skal sætte ledighedsperioden i bero - så uddannelse på den måde ikke tæller med som ledighed. Samtidig understreger Mette Kindberg, at der skal være tale om selvvalgt uddannelse.

- Hvis vi med HK's forslag sørger for, at de mange stærke ledige kommer hurtigt i arbejde, i stedet for at udsætte dem for ørkesløs aktivering og meningsløse kurser, så har systemet overskud til at tage hånd om de langtidsledige, der har brug for en særlig indsats, siger hun.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.