HK efter stress-sejr: Klar til at føre flere sager

- Ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at det ikke sker og at tage action, når man bliver gjort opmærksom på, at der er problemer, siger HKs næstformand, Mette Kindberg. (Foto: Foto: HK.)

Et nej i en arbejdsskadesag behøver ikke være det sidste ord, siger HKs næstformand, Mette Kindberg. HK klar til gå til de civile domstole i sager om psykisk arbejdsmiljø.

Fagforbundet HK gør klar til at trække flere arbejdsgivere i retten i sager om psykisk arbejdsmiljø. 

Det siger næstformand, Mette Kindberg, efter at forbundet i en konkret sag har fået medhold i, at det var arbejdsgiverens ansvar, at en medarbejder blev syg af det psykiske arbejdsmiljø.

- Ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at det ikke sker og at tage action, når man bliver gjort opmærksom på, at der er problemer,  siger Mette Kindberg.

Den konkrete sag handler om HK'eren Jane Ørum, der efter fire stressende år i Udlændingeafdelingen ved Østjyllands Politi måtte give op på grund af stort arbejdspres. Jane Ørum blev sygemeldt og endte med at blive fyret. I dag er hun på førtidspension. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen har afvist, at der var tale om en arbejdsskade. 

Men efter at sagen nu har været for retten i Aarhus, hvor arbejdsgiveren blev dømt efter arbejdsmiljøloven, vil HK søge at få arbejdsskadesagen genoptaget. 

- Et nej i en arbejdsskadesag behøver ikke være det sidste ord, der er sagt. Nu smøger vi ærmerne op og ser, om det her er en farbar vej også i andre sager. Vi vil være mere årvågne, siger Mette Kindberg.

Det afgørende i sagerne er, at en medarbejder kan dokumentere, at arbejdsgiveren er blevet gjort opmærksom på, at noget er galt, pointerer hun:

- Vi kan se på den nye dom, at det er afgørende at give sin nærmeste leder besked på, hvad man er udsat for. Hvis man ikke giver besked, har chefen ingen mulighed for at reagere, siger Mette Kindberg og tilføjer, at det også har betydning, at kolleger kan bevidne, hvad der er foregået på arbejdspladsen.

HK vil fortsat anbefale, at sygdom som følge af psykisk dårligt arbejdsmiljø bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men de civile domstole vil ifølge HK's næstformand også kunne bringes i spil, når arbejdsgiveren ikke overholder arbejdsmiljøloven.

- Det er en træg måde at køre en sag på og også en urimelig vej, for en arbejdsskade er en arbejdsskade. Men nu går vi ind og ser, om vi har flere sager. Det kan også være, at andre siger, at de har en sag, der minder om den, vi netop har kørt, siger Mette Kindberg. 

Det er Jane Ørum, der fik har fået rettens ord for, at det var hendes arbejdsgivers ansvar, at hun blev syg af det psykiske arbejdsmiljø. Læs hendes historie her